Hra na heligónku

 

Nechcem na tomto mieste suplovať školu hry na heligónku, ale vzhľadom na to, že sa na stránkach nachádzajú piesne upravené pre tento nástroj, chcel by som na tomto mieste zverejniť tabuľku označovania gombíkov, podľa ktorej sú piesne upravované. Tabuľku si môžete stiahnuť tu (vo formáte *.gif) a tiež tu (vo formáte *.doc).

Koncom roka 2013 došlo na stránkach k úpravám číslovania gombíkov v zápisoch piesní pre heligónku tak, ako je to uvedené v tabuľkách. Informácia o tom, že ide o nové číslovanie, ktoré používa vo svojich zápisoch napr. aj Martin Čerňanský, sa nachádza v poznámke, pod textom, ošetrenej skratkou "L1".

Úpravami piesní pre heligónku prispeli: Ladislav Bihari, Martin Čerňanský, Ľubo Gábor, Jozef Považský a ďalší.

 

Milí priatelia heligóniek,
nie som nejaký veľký odborník na hudobnú teóriu a takmer všetko čo o nej viem som sa naučil sám študovaním literatúry. Tým chcem hneď z úvodu ospravedlniť všetky „previnenia“ voči správnej terminológii.
Hraniu na heligónke sa nejaký ten rôčik venujem a až kým som neobjavil pár publikácií (napr. Puchmertl, Grimm) a nepodučil sa čo to aj od M. Čerňanského, bol som odkázaný len na svoj sluch.
A práve absencia zápisov slovenských piesní, ktoré by ma nejakým spôsobom posúvali vpred ma "donútila" podeliť sa aspoň takto so svojou hrou a v spolupráci s Miroslavom Jurčim sme "spáchali" týchto pár zápisov, ktorých bude dúfam časom viac. O to sa samozrejme môžete pričiniť aj viacerí a svoje zápisy poskytnúť.

Ale teraz k samotnému spôsobu akým sú zápisy vytvorené.
V prvom rade treba povedať, že zápisy sú vytvárané pre dvojradovú heligónku ladenia C/F so  "stojákom" (rovnaký tón pri ťahu aj tlaku na gombíku 6. v F rade) a označenie gombíkov je číslovaním od 1 po 11 pre dolný rad C a od 1. do 10. pre horný rad F. Smer pohybu mecha je naznačený ako: > pre tlak a < pre ťah.

Taktiež treba povedať, že tieto zápisy nie sú nijako záväzné a každá pieseň sa dá zahrať na "X" spôsobov. Každý si po čase nájde svoj spôsob, ktorý mu bude najlepšie vyhovovať, či už bude, alebo nebude kombinovať rady, či bude „sekať“ mechom. Dôležité je, aby hral srdcom a čo najpohodlnejšie.

Zápisy sa snažím robiť tak, že sa využívajú aj dva rady, aj sa mechom "sekne", preto je dobré pozrieť si tabuľku rozloženia gombíkov, ktorá je tiež na stránke https://pesnicky.orava.sk/ k dispozícii a pochopíte prečo je napr. hmat 5/7 > zhodný s hmatom 3./6. < Oba sú totiž tvorené rovnakými tónmi.

No a k označovaniu basovej linky: po dohode s M. Jurčim sme sa rozhodli, že nebudeme značiť každé jedno stlačenie basového gombíka, ale že budeme spolu označovať veľkým písmenom ako základný bas, tak aj akord tzv. priznávku. (to znamená, že napr. namiesto C c, F f, G g7 napíšeme jednoducho C, F, G7 atď.), Nebude tam toľko písmeniek a označenie platí do najbližšej zmeny basu.

A aby to nebolo jednoduché – existujú heligónky, ktoré majú na ľavej strane osadený pri ťahu akord-priznávku c7, ale aj také, ktoré majú c (myslím tým gombíky, na ktorých sú pri tlaku F f). Zápisy sú štandardne robené pre tie, ktoré c7 majú, takže piesne v tónine C dur začínajú vždy v spodnom rade s tlakom mecha a basmi C c. Pre tých, ktorí c7 nemajú – v C dure sa dá začínať aj v druhom rade s ťahom mecha – viď rozloženie gombíkov. Pri piesňach je vždy poznámka, ak sa jedná o nejakú výnimku.

Uznávam aj to, že dané zápisy sa dajú robiť jednoduchšie, ale na tejto konkrétnej stránke je (vzhľadom k prehrávaniu piesne) potrebné znotovať a rozpísať pieseň takto, aby sa dala prehrať a zahrať aj podľa sluchu. Takže aj majitelia heligóniek iného ladenia ako C/F si ju môžu po pretransponovaní vypočuť vo svojej tónine. Prstoklad a smer mechu zostáva samozrejme bez ohľadu na tóninu nezmenený.
Ladislav Bihari

Ešte tabuľky označovania tónov: (vo formáte *.gif) a tiež (vo formáte *.doc).

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť