Slávik Slovenska 1992 – 2017

 

Pre inšpiráciu do ďalších ročníkov je na tejto stránke uvedený zoznam všetkých piesní, ktoré boli do súťaže zaradené a vydané v spevníčkoch od roku 1992 až do roku 2017 ako jedna z povinne spievaných piesní.

Názvy piesni: (Poznámka: - hypertextové odkazy na piesne sú v novej verzii stránok momentálne nefunkčné.)

1. A či še ja, mamko - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13235:a-ci-se-ja-mamko
2. A čija to chyža - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6662-a-cija-to-chyza.html
3. A čijo to koňe na dvore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8348-a-cijo-to-kone-na-dvore
4. A do našej zahradečki - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6873-a-do-nasej-zahradecki.html
5. A dze idzeš, Helenko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4023-kdeze-ides-helenko-helenko
6. A f tej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3379-a-f-tej-hore
7. A choč ja maľučka, drobna - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10694:a-choc-ja-malucka-drobna
8. A ja mám koňíčka vraného - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8367-mam-ja-konicka-vraneho
9. A ja mám koníčka vraného - Záhorie
10. A já ráda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8286-a-ja-rada
11. A já sem tenká, visoká - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6690-a-ja-sem-tenka-visoka.html
12. A ja som z Oravy ďebnár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7413-a-ja-som-z-oravy-debnar
13. A ja taká dzivečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3478-a-ja-taka-dzivocka
14. A ja taká gazďina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7467-a-ja-taka-gazdina
15. A kedi ja huski pasala - Zemplín
16. A kedi ja pasla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8354-a-kedi-ja-pasla
17. A kedi ja pasla – Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8309:a-kedi-ja-pasla
18. A ket ja śe pres te Dravce prejdzem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8349-a-ket-ja-se-pres-te-dravce-prejdzem
19. A muoj oťec, dobrí oťec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3380-a-muoj-otec-dobri-otec
20. A na cichom Dunaju - Šariš
21. A na hure - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5099-a-na-hure-disc-pada
22. A na mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8355-a-na-moste
23. A na našim - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5775-a-na-nasim-a-na-nasim-moscicku
24. A na našim natoňu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6393-a-na-nasim-natonu
25. A náš bača - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8482-a-nas-baca
26. A od Prešova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2565-a-od-presova
27. A ot Prešova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8414-a-od-presova
28. A poniže Kelemeša - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8076-a-ponize-kelemesa
29. A poňiže Ostrova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6664-a-ponize-ostrova
30. A poňiže Tisovca (Gemer)
31. A tá polka, trcipolka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3269-a-ta-polka-trcipolka
32. A tá polka, trcipolka - Orava - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3269:a-ta-polka-trcipolka
33. A tam dolu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3381-a-tam-dolu
34. A tam dolu k Dunaju - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6692-a-tam-dolu-k-dunaju.html
35. A tam hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3382-a-tam-hore
36. A tam hore - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6874-a-tan-hore.html
37. A ty, psíčku - Tekov
38. A vi, dzifki povice - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6667-a-vi-dzifki-povice
39. A z našeho kosceľička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8305-a-z-naseho-kostolicka
40. Ach, Bože moj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3383-ach-boze-moj
41. Ach, dzefčeta - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8041-ach-dzefceta
42. Ach, ľeto, ľeto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4166-hej-leto-leto
43. Ach, mamičko má - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8238-ach-mamicko-ma
44. Ach, mamičko moja - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4828-ach-mamicko-moja-cia-ja-us-nie-vasa
45. Ach, mamičko, mamko - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/3384-ach-mamicko-mamko.html
46. Ako je visoko - Hont - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8220:ako-je-visoko
47. Ako je visoko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8220-ako-je-visoko
48. Akože ja, ako - Podpoľanie
49. Aľebo ma vydávajťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5904-alebo-ma-vydavajte
50. Ančo malá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8300-anco-mala
51. Aňi ja ňe stadzi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3385-ani-ja-ne-stadzi
52. Aňi ja ňe stadzi - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3354:ani-ja-ne-stadzi
53. Aňi sa ma ňetíkaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3959-ani-sa-ma-nepytaj
54. Anička mlinárová - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8356-anicka-mlynarova
55. Anička, dušička, kde si bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3736-anicka-dusicka-kde-si-bola
56. Beťar ja dzivočka - Šariš
57. Biele lastovičke - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8281-biela-lastovicke
58. Bivalo mi dobre - Horehronie
59. Bodaj by vás - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3725:bodaj-by-vas-vy-mladenci
60. Bodaj by vás - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3725-bodaj-by-vas-vy-mladenci
61. Bola že mňe, bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8077-bola-ze-mne-bola
62. Boleráz, boleráz - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3961-boleraz-boleraz
63. Borievka (celoslovenská)
64. Brána, brána - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6668-brana-brana-brana.html
65. Bývalo mi dobre - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5905-byvalo-mi-dobre
66. Ce še červeňeje - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5819-co-se-cerveneje
67. Ces ten Fišík - Požitavie
68. Co to, ftáčku, povídáš - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4845-co-to-ftacku-povidas
69. Čerešeň, čerešeň - Šariš
70. Čerešničky (celoslovenská)
71. Čerešňičky, čerešňičky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5098-ceresnicky-ceresnicky
72. Červení kantár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3386-cerveni-kantar
73. Červenuo jabĺčko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6670-cervenuo-jablcko
74. Červenuo jabĺčko - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/2198-cervene-jablcko.html
75. Červený kacheľ - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/5097-cerveny-kachel.html
76. Či to zvoni zvoňa - Gemer - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3387:ci-to-zvoni-zvona
77. Či to zvoni zvoňa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3387-ci-to-zvoni-zvona
78. Či zhora, či zdola - Kysuce
79. Čia je to rolička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6672-cia-je-to-rolicka-neorana
80. Čia vina, materina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5818-cija-vina-macerina
81. Čie je to dievčatko (celoslovenská)
82. Čie sú to húsky na tej vode - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6374-cie-su-to-husky-na-tej-vode
83. Čie sú to kone - celoslovenská
84. Čie sú to kone - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4750-cie-su-to-kone-konicky-kone
85. Čie sú to kone (celoslovenská)
86. Čierna vlna - - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4013-cerna-vlna-na-bilem-baranku
87. Čierna vlna - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13076:cierna-vlna
88. Čierne oči, choďte spať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5907-cierne-oci-chodte-spat
89. Čieže sú to pávy - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11898:cieze-su-to-pavy-v-tom-zelenom-haji
90. Čieže to ovečki - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8483-cieze-to-ovecki
91. Čieže to ovečky - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6380-cieze-to-ovecky
92. Čija vina, macerina - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5818-cija-vina-macerina
93. Čiže je to šuhaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3388-cize-je-to-suhaj-jak-ruza
94. Čo ja smutní - Terchová - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6866-co-ja-smutni.html
95. Čo je to za hora - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11899:co-je-to-za-hora
96. Čo sa stalo nove - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4923-co-sa-stalo-nove
97. Čo to tam šuchoce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3142-co-to-tam-suchoce
98. Čom kaľinko v ľeše stojiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5828-com-kalinko-v-lese-stojis
99. Čože budeš robievať, Janíčok - Podpoľanie
100. Daj Pán Boch - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6675-daj-pan-boch
101. Daľi me moja mac - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5829-dali-me-moja-mac
102. Ďavšetá, ďavšetá - Gemer
103. Ďievča, ďievča - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8078-dievca-dievca
104. Dievča, dievča (celoslovenská)
105. Dievča, dievča, anjel biely - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6384-dievca-dievca-anjel-biely
106. Dievča, dievča, čože to máš - celoslovenská
107. Ďievčatko oravskuo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3389-dievcatko-oravsko
108. Do hory ma poslali - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=9222:do-hory-ma-poslali
109. Do hory ma poslali (celoslovenská)
110. Do prešovskej kasarňi - Spiš
111. Do šašu, Haničko, do šašu - Šariš
112. Do to semkaj jede - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3390-do-to-semkaj-jede
113. Do to semkaj jede - Záhorie
114. Doľina, doľina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8357-dolina-dolina-na-doline-zajac
115. Dolini, dolini - Terchová
116. Drietomskou dolinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7944-oravskou-dolinou-vodicka-preteka
117. Dumace, parobci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3391-dumace-parobci
118. Dupňi sobi, dupňi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8358-dupni-sobi-dupni
119. Dze hraju, tam hraju - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13219:dze-hraju-tam-hraju
120. Dze še kuri - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8639:dze-se-kuri
121. Dze še kuri, tam še kuri - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3392-dze-se-kuri
122. Dzifče počarovne - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3953-dzifce-pocarovne
123. Ej, a kebi ja mala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3393-ej-a-kebi-ja-mala
124. Ej, boboňec, boboňec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8228-ej-bobonec-bobonec
125. Ej, borovec, borovec - Vranov nad Topľou
126. Ej, drotári, drotári - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5088-ej-drotari-drotari
127. Ej, dze tota ovečka - Spiš - Kluknava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8021-ej-dze-tota-ovecka
128. Ej, hora, hora - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3394-ej-hora-hora
129. Ej, keď si ja zaspievam - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=2749:ej-ked-si-ja-zaspievam
130. Ej, lietala lastovienka, lietala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5882-ej-lietala-lastovienka-lietala
131. Ej, mam ja lučku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5883-ej-mam-ja-lucku
132. Ej, mamko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3395-ej-mamko
133. Ej, na most, ďiouki, na most - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3396-ej-na-most
134. Ej, padá, padá (celoslovenská)
135. Ej, padá, padá rosička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6005-ejpadapadarosicka
136. Ej, rozmajrín, rozmajrín - Gemer
137. Ej, šicko mi, Bože muj - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5774-ej-sicko-mi-boze-muj
138. Ej, u Kačenki na doline - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3397-ej-u-kacenki-na-doline
139. Ej, u Kačenki na doline - Myjavsko
140. Ej, už sú sekeráši - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8079-ej-uz-su-sekerasi
141. Ej, zahraj mi, hudačku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5919-ej-zahraj-mi-hudacku
142. Ej, zalužicki poľo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3325-ejzaluzicki-polo-s-ruzami-okolo
143. Ešče rás sa podívam - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8221-esce-ras-sa-podivam
144. Ešte ja ras - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3762-este-ja-ras
145. F tej mojej záhradke - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6680-f-tej-mojej-zahradke
146. F tom vigľašskom zámku - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5820-f-tom-viglasskom-zamku
147. F ujlackom kostole - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6685-f-ujlackom-kostole
148. Frajeruočka moja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8080-frajeruocka-moja
149. Frkoce ďéfča, frkoce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8212-frkoce-diefca-frkoce
150. Gdo si staňe pred muziku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8222-gdo-si-stane-pred-muziku
151. Háj, Aňička, háj - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5821-haj-anicka-haj
152. Haju, haju, haju - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8359-haju-haju-haju
153. Hanča chižu vimetala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6691-hanca-chizu-vimetala
154. Hej, a ot Košic - Zemplín
155. Hej, hore háj, dolu háj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6149-hej-hore-haj-dolu-haj
156. Hej, ideme, ideme - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8287-hej-ideme-ideme
157. Hej, ja som valach mladý - Orava
158. Hej, na tarki, na tarki - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6865-hej-na-tarki-na-tarki.html
159. Hej, nôty moje, nôty -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11900:hej-noty-moje-noty
160. Hej, slniečko horúce -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=203:ej-slniecko-horuce
161. Hej, to belianskuo pole - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8484-hejtobelianskuo-pole
162. Hej, už idú regruci - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8485-hej-uz-idu-regruci
163. Hlboký jarček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2888-hlboky-jarcek-bystra-vodicka
164. Hopsa koňički, hopsa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8376-hopsa-konicki-hopsa
165. Hopsasa pan kertis - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8377-hopsasa-pan-kertis
166. Hora, hora, visoká si - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8416-hora-hora-visoka-si
167. Hore Hronom, dolu Hronom - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11901:hore-hronom-dolu-hronom
168. Hore maľiňakom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8081-hore-malinakom
169. Hore našim sv. Jurom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3398-hore-nasim-svatim-jurem
170. Horehron, Horehron - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5625-hore-hron-dole-hron
171. Hrajte mi, husličky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8253-hrajte-mi-huslicky
172. Hruški plané, obierané - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13218:hrusky-plane-obierane
173. Chlapec som ja, chlapec - Detva
174. Chodeli chlapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8037-chodeli-chlapci-k-nam
175. Choďila Aňička - Trenčín
176. Choďila dievčina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2892-chodila-dievcina-po-hore-placuci
177. Choďiľi chlapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8360-chodili-chlapci-k-nam
178. Chodzili chuapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8082-chodzili-chuapci-k-nam
179. Chto parobok u tej Stanči - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13100:chto-parobok-u-tej-stanci&Itemid=145
180. Chvarja o mňe ľudze - Spiš
181. Ide furman dolinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3817-ide-furman-dolinou
182. Iďe Jaňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6156-ide-janik-ulicou
183. Iďe Jaňík ulicou - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8486-ide-janik-ulicou
184. Ide Janko hore humni - Ponitrie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4846-ide-janko-hore-humni
185. Idem do kostola - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4847-idem-do-kostola
186. Idem do kostola - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4847:idem-do-kostola
187. Iďem, iďem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8361-idem-idem
188. Idze verbunk, idze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8378-idze-verbunk-idze
189. Išli ďievki ľan trhať - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11217:isli-diefky-lan-trhat
190. Išli furmani - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8043-isli-furmani-z-pesti-pomaly
191. Išli furmani - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8043:isli-furmani-z-pesti-pomaly&Itemid=145
192. Išli tri panenky z Turca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8038-isli-tri-panenky-z-turca
193. Išlo ďevča cez oves - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8297-islo-dievca-cez-oves
194. Išlo dívča ces oves - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8379-islo-divca-ces-oves
195. Išlo dzifčatko - Šariš
196. Išlo dzifče (Zemplín)
197. Išlo dzivče - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8487-islo-dzifce
198. Já sem šuhaj (Podunajsko)
199. Ja som šuhaj z Debrecína - Požitavie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6868-ja-som-suhaj-z-debrecina.html
200. Jaj, mamička - Hrušov
201. Jak sem išeu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8362-jak-sem-iseu
202. Jak sem išeu od milenky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8083-jak-sem-iseu-od-milenky
203. Janíčko, čo robíš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2810-janicko-co-robis
204. Jaňík, Jaňík, ti si zbojňík - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3859-janik-janik-ti-si-zbojnik
205. Janko som já, Janko - Trnavská rovina - Cífer - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8022-janko-som-ja-janko
206. Jede šohaj z Vídňa - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8488-jede-sohaj-z-vidna
207. Jeden šuster, jeden švec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8239-jeden-suster-jeden-svec
208. Kačenka divoká (celoslovenská)
209. Kades´, lastovienka, lietala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8084-kades-lastovienka-lietala
210. Kadi gajdoš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8363-kadi-gajdos
211. Kamaratka naša - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8489-kamaratka-nasa
212. Kamaratko moja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3162-kamaratko-moja
213. Kapura, kapura - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3682:kapura-kapura&Itemid=145
214. Kapusta, kapusta - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6702-kapusta-kapusta.html
215. Kde si bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8364-kde-si-bola
216. Kďe si bola (Turiec)
217. Kďeže si mi bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8365-kdeze-si-mi-bola
218. Kebi bulo jako vloňi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8417-kebi-bulo-jako-vloni
219. Kebich bola (Trnavsko)
220. Kec ja bula mala - Zemplín - Michalovce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6705-kec-ja-bula-mala
221. Ked ja išol - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8382-ked-ja-isol
222. Ked ja pujdzem (Šariš)
223. Ked ja pujdzem oves košic - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8241-ked-ja-pujdzem-oves-kosic
224. Ked ja žala (Šariš)
225. Ked ja žala travu v doline - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8240-ked-ja-zala-travu-v-doline
226. Keď mi prišla karta narukovať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5500-ked-mi-prisla-karta
227. Keď mi srdce chorie - celoslovenská -
228. Keď sa lipka - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10546:ked-sa-lipka
229. Keď sa ruže rozkvitajú - Trnavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6383-ked-sa-ruze-rozkvitaju
230. Keď sa večer stmívá - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4915-ked-sa-vecer-stmiva
231. Keď sem išeu okolo vás - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3474-ked-som-isiel-okolo-vas
232. Keď si zaspievam (celoslovenská)
233. Keď som bol maličký - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4202:ked-som-bol-malicky-pacholicek
234. Keď som bol maličký pacholíček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4202-ked-som-bol-malicky-pacholicek
235. Keď som bola maličká - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8288-ked-som-bola-malicka
236. Keď som išla z kostola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3399-ked-som-isla-z-kostola
237. Keď som išla z Tekova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8289-ked-som-isla-z-tekova
238. Keď som ja konopky močila - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4848-ked-som-ja-konopky-mocila
239. Keď som ja ťie koňe pásou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8420-ked-som-ja-tie-kone-pasou
240. Keď som na potôčku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6017-ked-som-na-potocku
241. Keď som pásol - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3400-ked-som-pasol-kone-voli
242. Keď som pásol koňe, voli - Ponitrie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3400:ked-som-pasol-kone-voli
243. Kedz ja pujdzem - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8490-kedz-ja-pujdzem
244. Kedz sebe zašpivam - Zemplín
245. Keruo ďiouča ňemá (Hont)
246. Ket já budem mašírovat - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3401-ket-ja-budem-masirovat
247. Ket oblečem manteľ - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8242-ket-oblecem-mantel
248. Keť sa tá síkorka - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8491-ket-sa-ta-sikorka
249. Keť som bol maľučkí - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8492-ket-som-bol-malucki
250. Ket som išiel od méj miléj Maríny - Myjava
251. Keť som išla (Podpoľanie)
252. Ket som išla na travičku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8350-ket-som-isla-na-travicku
253. Keť som išla seno hrabať - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8421:ket-som-isla-seno-hrabat
254. Keť som šla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8423-ket-som-sla
255. Keť son peria párala - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8493-ket-son-peria-parala
256. Ket z Rokycan pojdzem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8428-ket-z-rokycan-pojdzem
257. Koj som ja mauá bívaua - Télgart
258. Kolísečka maluvaná - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8302-kolisecka-maluvana
259. Komár kosí otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8366-komar-kosi-otavu
260. Kone moje, kone - Záhorie
261. Koňíček mój - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8494-konicek-moj
262. Koníček môj hrdý, vraný - celoslovenská -
263. Konopa, konopa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8085-konopa-konopa-na-konope-veniec
264. Konope, konope - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8213-konope-konope
265. Konope, konope - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8213:konope-konope
266. Kopala stuďienku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3329-kopala-studienku
267. Kośi zajac otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8351-kosi-zajac-otavu
268. Koši zajac otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8383-kosi-zajac-otavu
269. Kovo našoj chyžy - Spiš
270. Krepelenka krepeluje - Ponitrie
271. Kukulienka, kde si bola - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4625:kukulienka-kde-si-bola
272. Kukurica strapatá, strapatá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3402-kukurica-strapata-strapata
273. Kysuca, Kysuca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3581-kysuca-kysuca
274. Lada, lada, čokoláda - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4849-lada-lada-cokolada
275. Ľecela pava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8044-lecela-pava
276. Letí, letí roj - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11907:leti-leti-roj
277. Limbora, limbora - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3326-limbora-limbora
278. Ludia na mna povedajú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8039-ludia-na-mna-povedaju
279. Ludia povedajú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8384-ludia-povedaju
280. Mala ja mileho sokolika - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2220-mala-ja-mileho-sokolika
281. Mala som frajera - Horné Považie
282. Mala som ja - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3860:mala-som-ja-vo-fertuske-ceresne
283. Mala som ja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3860-mala-som-ja-vo-fertuske-ceresne
284. Mala som ja rukávce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3454-mala-som-ja-rukavce
285. Mala som milého, čo sa myši bál - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8050-mala-som-mileho-co-sa-mysi-bal
286. Mala som šati zvárat - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8229-mala-som-sati-zvarat
287. Mám ja kona šimla - Trenčín
288. Mám ja koňíčka vraného - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8367-mam-ja-konicka-vraneho
289. Mám ja orech - Myjava
290. Mám ja tragáč starý - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7399-mam-ja-tragac-stary
291. Mám, mám od Trenčína - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13121:mam-mam-od-trencina-dievca&Itemid=145
292. Margecany valal - Spiš - Margecany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6800-margecany-valal
293. Mila moja (Zemplín)
294. Mila moja rozmariju sadzila - Zemplín - Parchovany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6706-mila-moja-rozmariju-sadzila
295. Mjeua sem, mjeua sem - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11859:mjeua-sem-mjeua-sem
296. Mláďencom vínečko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8298-mladencom-vinecko
297. Moje milé premilené čerešne - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6020-moje-mile-premilene-jahody
298. Moje milé, premilené jahody - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=6020:moje-mile-premilene-jahody
299. Moje milé, premilené jahody - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6020-moje-mile-premilene-jahody.html
300. Môj vienok zelený - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8282-moj-vienok-zeleny
301. Mračí sa, mračí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8223-mraci-sa-mraci
302. Muoj oťec bou dobri jáger - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8230-muoj-otec-bol-dobri-jager
303. Muzikanti na mna hladia - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8086-muzikanti-na-mna-hladia
304. Na bielej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4895-na-bielej-hore
305. Na Bielej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8249-na-bielej-hore
306. Na červeno, na žeľeno - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4850-na-cerveno-na-zeleno
307. Na hoľe len jovenki - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8231-na-hole-len-jovenki
308. Na jaro prilecá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8232-na-jaro-prileca
309. Na konci Bošáci - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8495-na-konci-bosaci
310. Na košeli (Podunajsko)
311. Na Lubinskej spieva vtáča - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8243-na-lubinskej-spieva-vtaca
312. Na skale ďatelina - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=1987:na-skale-jatelina
313. Na skale jatelina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8152-na-skale-jatelina
314. Na stred Novačanoch (Abov)
315. Na tej bistrej vodze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8346-na-tej-bistrej-vodze
316. Na tej lúce, na zelenej - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11222:na-tej-luce-na-zelenej
317. Na tej lúke, na zelenej - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8290-na-tej-luke-na-zelenej
318. Na tom mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8233-na-tom-moste
319. Na tom našom dvore - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8496-na-tom-nasom-dvore
320. Na tom obickom kamenci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8368-na-tom-obickom-kamenci
321. Na trenčanskem mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2550-na-trencianskom-moste-fialocka-rastie
322. Nad Moravú višua hvjezda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3403-nad-moravu-visua-hvjezda
323. Napisal mi mily - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4996-ceresenka-cenka
324. Náš tatíček, ňebožtíček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3861-nas-taticek-nebozticek
325. Naša Anča riekla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8385-nasa-anca-riekla
326. Naša stena obílená - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4851-nasa-stena-obilena
327. Nebudem ja veselý - Podpoľanie - Hriňová - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8023-nebudem-ja-vesely
328. Nebudem, nebudem v tej Slatine bývať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8283-nebudem-nebudem-v-tej-slatine-byvat
329. Nebyu sem doma - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8087-nebyu-sem-doma
330. Nechodz do nas, nechodz - Zemplín - Parchovany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7727-nechodz-do-nas-nechodz
331. Nekceua kašu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8291-nekceua-kasu
332. Ňeorem, ňešejem - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13135:neorem-nesejem-samo-se-mi-rodzi&Itemid=145
333. Nepoziéraj za klobúček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8224-nepozieraj-za-klobucek
334. Ňepujdzem ja za kovaľa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8369-nepujdzem-ja-za-kovala
335. Ňepujdzem ja za maľara - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8145-nepujdzem-ja-za-malara
336. Ňeviem, ňeviem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3471-neviem-neviem-co-ja-za-mamku-mam
337. Nit krajšeho dzifčatečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6170-nit-krajseho-dzifcatecka
338. Nitrianski perňikár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3663-nitrianski-pernikar
339. No ľen, koňík - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8497-no-len-konik
340. Od Oravy dážď ide - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=7644:od-oravy-dazd-ide
341. Odam še, ňeodam - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/3404-odam-se-neodam.html
342. Okolo mjesíca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8299-okolo-mjesica
343. Oliva, oliva - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8387-oliva-oliva
344. Orali by moje volky - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11917:orali-by-moje-volky
345. Orechovská veža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3405-orechovska-veza
346. Ot Kopčan g Holíču - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13139:ot-kopcan-g-holicu&Itemid=145
347. Páči sa mi, páči - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13140:paci-sa-mi-paci&Itemid=145
348. Padalo jablučko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3795-padalo-jablucko
349. Parobčeňe mojo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8088-parobcene-mojo
350. Páslo dievča pávy - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4823-paslo-dievca-pavy
351. Pásol Jano tri voly - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6026-pasoljanotrivoly
352. Pekná som ja, pekná - Podpoľanie
353. Pije, pije - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6382-pije-pije
354. Pitaľi ma tadaťi (Gemer)
355. Pľelo, dzjefče, pľelo ľen - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8146-plelo-dzefce-plelo-len
356. Po doliňe (Turiec)
357. Po nábreží koník beží - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6027-po-nabrezi-konik-bezi
358. Poce dzifčatečka - Šariš -http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6869-poce-dzifcatecka.html
359. Počkajte vi, mijavci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3796-pockajte-vi-mijavci
360. Počúvaj ma, milá - Podpoľanie
361. Pod horou, pod horou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2240-pod-horou-pod-horou
362. Pod Javorinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3797-pod-javorinu
363. Pod Javorníčki - Trenčín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5773-pod-javornicki
364. Pod koscelom źimna voda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8352-pod-koscelom-zimna-voda
365. Pod Muráňom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6870-pod-muranom
366. Pod našima oblačkami - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3406-pod-nasima-oblackami
367. Pod obločkom sosna - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8214:pod-obvlockom-sosna
368. Pod oblvočkom sosna - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8214-pod-obvlockom-sosna
369. Pod tým naším okienečkom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3585-pod-tym-nasim-okieneckom
370. Poďže, dievča - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13146:podze-dievca-podze-za-mna&Itemid=145
371. Popred náš dom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3407-popred-nas-dom
372. Porezala som sa, jaj bolí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3388-cize-je-to-suhaj-jak-ruza
373. Porube ma dachto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8386-porube-ma-dachto
374. Poslali ma jačmeň viazať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8045-poslali-ma-jacmen-viazat
375. Povecťe mi, chlapci - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8498-povecte-mi-chlapci
376. Povedal mi jeden chlapec - Trnavská rovina - Cífer - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4156-povedal-mi-jeden-chlapec
377. Povedala mamka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8388-povedala-mamka
378. Povedzže mi, povedz - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/1592-povedzze-mi-povedz.html
379. Pôjdeme my poľovať - Hont - Modrý Kameň - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8024-pojdeme-my-polovat
380. Praďte, praďte, pradulenky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8249-na-bielej-hore
381. Preč´s, kalina, v kríčku stála - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8252-precs-kalina-v-kricku-stala
382. Prečo si neprišiel - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2247-preco-si-neprisiel
383. Prečo ty, Anička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8089-preco-ty-anicka
384. Pred muzikú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3218-pred-muziku-verbunk-chasa-stoji
385. Predaľi juhaśi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3761-predali-juhasi
386. Prešporská kasárňa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6185-presporska-kasaren-malovana
387. Pret farárom mostek - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6930-pred-fararom-mostek
388. Pri Novej Vsi - Telgart
389. Pri potoku sedela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8090-pri-potoku-sedela
390. Pri Prešporku, na Dunaji - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6871-pri-presporku-na-dunaji-husky-sa-peru.html
391. Pri trenčianskej bráne - celoslovenská
392. Prídi ty, šuhajko - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4168:pridi-ty-suhajko-rano-k-nam
393. Prídi ty, šuhajko, ráno k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4168-pridi-ty-suhajko-rano-k-nam
394. Prídi, Janík premilený -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10428:pridi-janik-premileny
395. Prišol mi vohľadňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8091-prisol-mi-vohladnik
396. Prjadmeže, len prjadme - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3664-prjadmezelenprjadme
397. Rada šecko robím (Trnavsko)
398. Rajdovňák sem tancovala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8391-rajdovnak-sem-tancovala
399. Ruža som ja ruža - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6872-ruza-som-ja-ruza.html
400. Ruža som ja, ruža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8293-ruza-som-ja-ruza
401. Sadá slnko za hori - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8499-sada-slnko-za-hori
402. Sadaj, slnko, sadaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7351-sadaj-slnko-sadaj
403. Sadla muška na konárik - celoslovenská -
404. Sama mi kráľovna - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8215-sama-mi-kralovna
405. Sedela na vŕšku, plakala - celoslovenská
406. Sedí sokol na javori - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6645-sedi-sokol-na-javori
407. Seďí vrabček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8234-sedi-vrabcek
408. Sedí vrabček - Tekov - variant - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8234:sedi-vrabcek
409. Sedí, sedí na kolaji vtáča - Trenčín - Stredné Považie - text podobný hudba iná - treba urobiť podľa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6382-pije-pije
410. Skalica je pjekné mjesto - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=12126:skalica-je-pjekne-mjesto
411. Slúžila som v Bistrici - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8392-sluzila-som-bistrici
412. Spievaj si, dievčatko - celoslovenská -
413. Spievaj si, slávičku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6876-spievaj-si-slavicku
414. Spievajťe si diouki - Liptov
415. Spievajže si, spievaj - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6767-spievajze-si-spievaj.html
416. Spod tego javora - Goralská - Orava
417. Stáli ďieuki pred kostolom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3798-stali-dieuki-pred-kostolom
418. Stálo dievča v záhrade - Novohrad
419. Stará Koreňovie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8150-stara-korenovie
420. Staraju še ľudze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8092-stareju-se-ludze
421. Stratila som zrkadlo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8244-stratila-som-zrkadlo
422. Svieďže mi, mesiačik - Novohrad
423. Sviéti mesjac - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6878-svieti-mesjac.html
424. Svitaj, Bože, svitaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6000-svitaj-boze-svitaj
425. Svjéť mesáčik (Trenčiansko)
426. Šalata, šalata - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5546-salata-salata-salatovo-lisce
427. Šare huśi ľeca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8353-sare-husi-leca
428. Šecci ľudie hovorá - Trenčiansko
429. Šeci sa čudujú - Myjava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4852-seci-sa-cuduju
430. Šej, haj, zašpeval mi ftaček - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10665:sej-haj-zaspeval-mi-ftacek
431. Šesť mieškou orieškou - Horehronie
432. Šípová ružička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=751:sipova-ruzicka-sama-kvitne-v-poli
433. Šípová ružička - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6875-sipova-ruzicka-f-poli-kvitne.html
434. Šípová ružička kvitňe z jara (Turiec)
435. Šohajíčku, čí si - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10666:sohajicku-ci-si
436. Špivala bim sebe - Spiš
437. Štiri kosi nakované - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8370-stiri-kosi-nakovane
438. Štyri noci nespím - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8245-styri-noci-nespim
439. Štyri nôcky nespala som - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3036-styri-nocky-nespala-som
440. Šuhaj ide po ulici - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8093-suhaj-ide-po-ulici
441. Šuhajko si veďie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3666-suhajko-si-vedie
442. Šumni koňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7927-sumni-konik
443. Tá Aňička susedova - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13156:ta-anicka-susedova
444. Tá banícka nevesta - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6029-ta-lisovska-nevesta
445. Ta dala mamka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8225-ta-dala-mamka
446. Tá moja frajerka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8048-ta-moja-frajerka
447. Tá trenčanská veža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8226-ta-trencanska-veza
448. Tak mi zaspievali (Tekov)
449. Takoho ja muža chcem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3799-takoho-ja-muza-chcem
450. Takú mi, cigáň, hraj - Šariš
451. Takú som si frajerôčku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3667-taku-som-si-frajerocku-zamiloval
452. Tancovali malé deti - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8371-tancovali-male-deti
453. Tancuvali malie deti - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8246-tancuvali-malie-deti
454. Tečie voda skokom - Podpoľanie
455. Ten holíčski zámek - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6880-ten-holicski-zamek.html
456. Tenká som ja, tenučká - Myjava - Brezová pod Bradlom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8025-tenka-som-ja-tenucka
457. Teraz ja še rosskakala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8372-teraz-ja-se-rosskakala
458. Tindirindi, na jarečku stala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3758-tindirindinajareckustala
459. Točí sa mi, točí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8040-toci-sa-mi-toci
460. Topanočky mojo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8094-topanocky-mojo
461. Toriśaňi, jak śe mace - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8500-torisani-jak-se-mace
462. Tota Heľpa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3346-tota-helpa
463. Trebišovske dzivki - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6708-trebisovske-dzivki.html
464. Trenčín, dolinečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4522-trencin-dolinecka
465. Tri pantľički - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3408-tri-pantlicki
466. Tu ma bolí, tu ma pichá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8095-tu-ma-boli-tu-ma-picha
467. U susedov, tam je tráva - celoslovenská
468. U susedov, tam je tráva - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=9213:u-susedov-tam-je-topol
469. U Vranove, v peršim dome - Zemplín
470. Už Jaňičko z ľesa idze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8306-uz-janicko-z-lesa-idze
471. Už slunečko šida - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8373-uz-slunecko-sida
472. Už Turek ide - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8285-uz-turek-ide
473. V detvianskom poli - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5543-v-detvianskom-poli-tri-lipky
474. V našom dvore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8393-v-nasom-dvore
475. V pecu oral - Spiš
476. V Pohorelej jeden dom (Horehronie)
477. V pondelok sme nerobili - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8248-v-pondelok-sme-nerobili
478. V ribňíckon mútnom potoku - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6881-v-uhrovskom-mutnom-potoku.html
479. V šírem poli studánečka - Slov. - moravské pomedzie
480. Varela som, varela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8096-varela-som-varela
481. Varila som, varila - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8294-varila-som-varila
482. Ve Skalici na rohu - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=6801:ve-skalici-na-rohu
483. Ve skalici na rohu - Záhorie - Skalicahttp://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6801-ve-skalici-na-rohu
484. Večaričok idze - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4369:vecar-je-vecar-je-uz-se-veceraje
485. Veď sme my neprišli - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8046-ved-sme-my-neprisli
486. Verškom želenim - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3805-verskom-zelenim
487. Vešelo še, dzivče - Šariš
488. Vešelo še, dzivče - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4853-veselo-se-dzivce
489. Vi bročanskí chuapci - Záhorie
490. Videli ste mého - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8227-videli-ste-meho
491. Viďeu som si - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6927-videu-som-si.html
492. Viľecela prepeľička z prosa - Spiš
493. Vinšujem ti, kamarátka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8235-vinsujem-ti-kamaratka
494. Virástla mi ruža na kameňi (Hont)
495. Virástol mi pod obločkom ladníček (Ponitrie)
496. Viriastol mi pod oblok majorán - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8394-viriastol-mi-pod-oblok-majoran
497. Virvóstla ružička - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6928-virvostla-ruzicka.html
498. Visoka ľisečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8347-visoka-lisecka
499. Visoka sosna - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11934:visoka-sosna
500. Visoko zornička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8374:vysoko-zornicka
501. Vretienko mi padá - Liptov - Liptovské Sliače - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3279-vretienko-mi-pada
502. Vrťela sa, vrťela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8393-v-nasom-dvore
503. Vtedy sa mi, vtedy - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5091-vtedy-sa-mi-vtedy
504. Vysoko zornička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8374-vysoko-zornicka
505. Z hori vieter veje - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3409-z-hori-vieter-veje
506. Z Oravskego zamku - Hladovka - Orava
507. Z tej myjavskej brány - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8301-z-tej-myjavskej-brany
508. Za horou, za horou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8295-zahorou-za-horou
509. Za hvoru, za hvoru - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3410-za-hvoru-za-hvoru
510. Za naším huménkem (Podunajsko)
511. Za našíma humny zetali marhuľu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8097-za-nasima-humny-zetali-marhulu
512. Začala som šati zvárať (celoslovenská)
513. Zahraj že mi, zahraj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3803-zahraj-ze-mi-zahraj
514. Zahraj že mi, zahraj - Orava
515. Zahrajce, hudaci Zemplín - Michalovce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3411-zahrajce-hudaci
516. Zahrajte mi takúto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8098-zahrajte-mi-takuto
517. Zahrajte, zahrajte - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8251-zahrajte-zahrajte
518. Zakázaná láska - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8501-zakazana-laska
519. Zakukala kukulečka - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4854-zakukala-kukulecka
520. Zasaďel som - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11327:zasadel-som-ceresienku
521. Zasiala som paštrnáčik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8149-zasiala-som-pastrnacik
522. Zaspal Janík za humni - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8375-zaspal-janik-za-humni
523. Zaspievaj slávičku - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11941:zaspievaj-slavicku
524. Zaspieval sláviček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3806-zaspieval-slavicek
525. Zašala ja do oblačka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3413-zasala-ja-do-oblacka-leliju
526. Zašala petrušku - Šariš - Šarišské dravce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5055-zasala-petrusku
527. Zelená je petržalka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8389-zelena-je-petrzalka
528. Zelenaj sa, zelená trávička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8099-zelenaj-sa-zelena-travicka
529. Zeľienaj sa, zeľienaj sa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3414-zelienaj-sa-zelienaj-sa
530. Zlamala še sušedovim korba - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3801-zlamala-se-susedovim-korba
531. Zrada je, mamočko - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6376-zrada-je-mamocko
532. Žakarovski valal - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6036-zakarovski-valal
533. Žala ja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3412-zala-ja
534. Žala Kačka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8147-zala-kacka
535. Žalo dievča, žalo trávu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3225-zalo-dievca-zalo-travu
536. Ženilo sa motovidlo - celoslovenská
537. Ženilo sa motovidlo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5392-zenilo-sa-motovidlo