Slávik Slovenska 1992 – 2017

 

Pre inšpiráciu do ďalších ročníkov je na tejto stránke uvedený zoznam všetkých piesní, ktoré boli do súťaže zaradené a vydané v spevníčkoch od roku 1992 až do roku 2017 ako jedna z povinne spievaných piesní.

Názvy piesni: (Poznámka: - hypertextové odkazy na piesne sú v novej verzii stránok momentálne nefunkčné.)

1. A či še ja, mamko - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13235:a-ci-se-ja-mamko
2. A čija to chyža - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6662-a-cija-to-chyza.html
3. A čijo to koňe na dvore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8348-a-cijo-to-kone-na-dvore
4. A do našej zahradečki - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6873-a-do-nasej-zahradecki.html
5. A dze idzeš, Helenko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4023-kdeze-ides-helenko-helenko
6. A f tej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3379-a-f-tej-hore
7. A choč ja maľučka, drobna - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10694:a-choc-ja-malucka-drobna
8. A ja mám koňíčka vraného - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8367-mam-ja-konicka-vraneho
9. A ja mám koníčka vraného - Záhorie
10. A já ráda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8286-a-ja-rada
11. A já sem tenká, visoká - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6690-a-ja-sem-tenka-visoka.html
12. A ja som z Oravy ďebnár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7413-a-ja-som-z-oravy-debnar
13. A ja taká dzivečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3478-a-ja-taka-dzivocka
14. A ja taká gazďina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7467-a-ja-taka-gazdina
15. A kedi ja huski pasala - Zemplín
16. A kedi ja pasla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8354-a-kedi-ja-pasla
17. A kedi ja pasla – Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8309:a-kedi-ja-pasla
18. A ket ja śe pres te Dravce prejdzem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8349-a-ket-ja-se-pres-te-dravce-prejdzem
19. A muoj oťec, dobrí oťec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3380-a-muoj-otec-dobri-otec
20. A na cichom Dunaju - Šariš
21. A na hure - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5099-a-na-hure-disc-pada
22. A na mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8355-a-na-moste
23. A na našim - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5775-a-na-nasim-a-na-nasim-moscicku
24. A na našim natoňu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6393-a-na-nasim-natonu
25. A náš bača - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8482-a-nas-baca
26. A od Prešova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2565-a-od-presova
27. A ot Prešova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8414-a-od-presova
28. A poniže Kelemeša - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8076-a-ponize-kelemesa
29. A poňiže Ostrova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6664-a-ponize-ostrova
30. A poňiže Tisovca (Gemer)
31. A tá polka, trcipolka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3269-a-ta-polka-trcipolka
32. A tá polka, trcipolka - Orava - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3269:a-ta-polka-trcipolka
33. A tam dolu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3381-a-tam-dolu
34. A tam dolu k Dunaju - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6692-a-tam-dolu-k-dunaju.html
35. A tam hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3382-a-tam-hore
36. A tam hore - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6874-a-tan-hore.html
37. A ty, psíčku - Tekov
38. A vi, dzifki povice - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6667-a-vi-dzifki-povice
39. A z našeho kosceľička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8305-a-z-naseho-kostolicka
40. Ach, Bože moj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3383-ach-boze-moj
41. Ach, dzefčeta - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8041-ach-dzefceta
42. Ach, ľeto, ľeto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4166-hej-leto-leto
43. Ach, mamičko má - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8238-ach-mamicko-ma
44. Ach, mamičko moja - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4828-ach-mamicko-moja-cia-ja-us-nie-vasa
45. Ach, mamičko, mamko - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/3384-ach-mamicko-mamko.html
46. Ako je visoko - Hont - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8220:ako-je-visoko
47. Ako je visoko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8220-ako-je-visoko
48. Akože ja, ako - Podpoľanie
49. Aľebo ma vydávajťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5904-alebo-ma-vydavajte
50. Ančo malá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8300-anco-mala
51. Aňi ja ňe stadzi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3385-ani-ja-ne-stadzi
52. Aňi ja ňe stadzi - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3354:ani-ja-ne-stadzi
53. Aňi sa ma ňetíkaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3959-ani-sa-ma-nepytaj
54. Anička mlinárová - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8356-anicka-mlynarova
55. Anička, dušička, kde si bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3736-anicka-dusicka-kde-si-bola
56. Beťar ja dzivočka - Šariš
57. Biele lastovičke - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8281-biela-lastovicke
58. Bivalo mi dobre - Horehronie
59. Bodaj by vás - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3725:bodaj-by-vas-vy-mladenci
60. Bodaj by vás - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3725-bodaj-by-vas-vy-mladenci
61. Bola že mňe, bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8077-bola-ze-mne-bola
62. Boleráz, boleráz - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3961-boleraz-boleraz
63. Borievka (celoslovenská)
64. Brána, brána - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6668-brana-brana-brana.html
65. Bývalo mi dobre - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5905-byvalo-mi-dobre
66. Ce še červeňeje - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5819-co-se-cerveneje
67. Ces ten Fišík - Požitavie
68. Co to, ftáčku, povídáš - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4845-co-to-ftacku-povidas
69. Čerešeň, čerešeň - Šariš
70. Čerešničky (celoslovenská)
71. Čerešňičky, čerešňičky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5098-ceresnicky-ceresnicky
72. Červení kantár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3386-cerveni-kantar
73. Červenuo jabĺčko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6670-cervenuo-jablcko
74. Červenuo jabĺčko - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/2198-cervene-jablcko.html
75. Červený kacheľ - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/5097-cerveny-kachel.html
76. Či to zvoni zvoňa - Gemer - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3387:ci-to-zvoni-zvona
77. Či to zvoni zvoňa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3387-ci-to-zvoni-zvona
78. Či zhora, či zdola - Kysuce
79. Čia je to rolička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6672-cia-je-to-rolicka-neorana
80. Čia vina, materina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5818-cija-vina-macerina
81. Čie je to dievčatko (celoslovenská)
82. Čie sú to húsky na tej vode - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6374-cie-su-to-husky-na-tej-vode
83. Čie sú to kone - celoslovenská
84. Čie sú to kone - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4750-cie-su-to-kone-konicky-kone
85. Čie sú to kone (celoslovenská)
86. Čierna vlna - - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4013-cerna-vlna-na-bilem-baranku
87. Čierna vlna - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13076:cierna-vlna
88. Čierne oči, choďte spať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5907-cierne-oci-chodte-spat
89. Čieže sú to pávy - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11898:cieze-su-to-pavy-v-tom-zelenom-haji
90. Čieže to ovečki - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8483-cieze-to-ovecki
91. Čieže to ovečky - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6380-cieze-to-ovecky
92. Čija vina, macerina - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5818-cija-vina-macerina
93. Čiže je to šuhaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3388-cize-je-to-suhaj-jak-ruza
94. Čo ja smutní - Terchová - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6866-co-ja-smutni.html
95. Čo je to za hora - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11899:co-je-to-za-hora
96. Čo sa stalo nove - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4923-co-sa-stalo-nove
97. Čo to tam šuchoce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3142-co-to-tam-suchoce
98. Čom kaľinko v ľeše stojiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5828-com-kalinko-v-lese-stojis
99. Čože budeš robievať, Janíčok - Podpoľanie
100. Daj Pán Boch - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6675-daj-pan-boch
101. Daľi me moja mac - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5829-dali-me-moja-mac
102. Ďavšetá, ďavšetá - Gemer
103. Ďievča, ďievča - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8078-dievca-dievca
104. Dievča, dievča (celoslovenská)
105. Dievča, dievča, anjel biely - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6384-dievca-dievca-anjel-biely
106. Dievča, dievča, čože to máš - celoslovenská
107. Ďievčatko oravskuo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3389-dievcatko-oravsko
108. Do hory ma poslali - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=9222:do-hory-ma-poslali
109. Do hory ma poslali (celoslovenská)
110. Do prešovskej kasarňi - Spiš
111. Do šašu, Haničko, do šašu - Šariš
112. Do to semkaj jede - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3390-do-to-semkaj-jede
113. Do to semkaj jede - Záhorie
114. Doľina, doľina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8357-dolina-dolina-na-doline-zajac
115. Dolini, dolini - Terchová
116. Drietomskou dolinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7944-oravskou-dolinou-vodicka-preteka
117. Dumace, parobci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3391-dumace-parobci
118. Dupňi sobi, dupňi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8358-dupni-sobi-dupni
119. Dze hraju, tam hraju - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13219:dze-hraju-tam-hraju
120. Dze še kuri - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8639:dze-se-kuri
121. Dze še kuri, tam še kuri - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3392-dze-se-kuri
122. Dzifče počarovne - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3953-dzifce-pocarovne
123. Ej, a kebi ja mala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3393-ej-a-kebi-ja-mala
124. Ej, boboňec, boboňec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8228-ej-bobonec-bobonec
125. Ej, borovec, borovec - Vranov nad Topľou
126. Ej, drotári, drotári - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5088-ej-drotari-drotari
127. Ej, dze tota ovečka - Spiš - Kluknava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8021-ej-dze-tota-ovecka
128. Ej, hora, hora - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3394-ej-hora-hora
129. Ej, keď si ja zaspievam - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=2749:ej-ked-si-ja-zaspievam
130. Ej, lietala lastovienka, lietala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5882-ej-lietala-lastovienka-lietala
131. Ej, mam ja lučku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5883-ej-mam-ja-lucku
132. Ej, mamko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3395-ej-mamko
133. Ej, na most, ďiouki, na most - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3396-ej-na-most
134. Ej, padá, padá (celoslovenská)
135. Ej, padá, padá rosička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6005-ejpadapadarosicka
136. Ej, rozmajrín, rozmajrín - Gemer
137. Ej, šicko mi, Bože muj - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5774-ej-sicko-mi-boze-muj
138. Ej, u Kačenki na doline - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3397-ej-u-kacenki-na-doline
139. Ej, u Kačenki na doline - Myjavsko
140. Ej, už sú sekeráši - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8079-ej-uz-su-sekerasi
141. Ej, zahraj mi, hudačku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5919-ej-zahraj-mi-hudacku
142. Ej, zalužicki poľo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3325-ejzaluzicki-polo-s-ruzami-okolo
143. Ešče rás sa podívam - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8221-esce-ras-sa-podivam
144. Ešte ja ras - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3762-este-ja-ras
145. F tej mojej záhradke - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6680-f-tej-mojej-zahradke
146. F tom vigľašskom zámku - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5820-f-tom-viglasskom-zamku
147. F ujlackom kostole - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6685-f-ujlackom-kostole
148. Frajeruočka moja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8080-frajeruocka-moja
149. Frkoce ďéfča, frkoce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8212-frkoce-diefca-frkoce
150. Gdo si staňe pred muziku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8222-gdo-si-stane-pred-muziku
151. Háj, Aňička, háj - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5821-haj-anicka-haj
152. Haju, haju, haju - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8359-haju-haju-haju
153. Hanča chižu vimetala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6691-hanca-chizu-vimetala
154. Hej, a ot Košic - Zemplín
155. Hej, hore háj, dolu háj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6149-hej-hore-haj-dolu-haj
156. Hej, ideme, ideme - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8287-hej-ideme-ideme
157. Hej, ja som valach mladý - Orava
158. Hej, na tarki, na tarki - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6865-hej-na-tarki-na-tarki.html
159. Hej, nôty moje, nôty -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11900:hej-noty-moje-noty
160. Hej, slniečko horúce -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=203:ej-slniecko-horuce
161. Hej, to belianskuo pole - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8484-hejtobelianskuo-pole
162. Hej, už idú regruci - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8485-hej-uz-idu-regruci
163. Hlboký jarček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2888-hlboky-jarcek-bystra-vodicka
164. Hopsa koňički, hopsa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8376-hopsa-konicki-hopsa
165. Hopsasa pan kertis - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8377-hopsasa-pan-kertis
166. Hora, hora, visoká si - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8416-hora-hora-visoka-si
167. Hore Hronom, dolu Hronom - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11901:hore-hronom-dolu-hronom
168. Hore maľiňakom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8081-hore-malinakom
169. Hore našim sv. Jurom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3398-hore-nasim-svatim-jurem
170. Horehron, Horehron - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5625-hore-hron-dole-hron
171. Hrajte mi, husličky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8253-hrajte-mi-huslicky
172. Hruški plané, obierané - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13218:hrusky-plane-obierane
173. Chlapec som ja, chlapec - Detva
174. Chodeli chlapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8037-chodeli-chlapci-k-nam
175. Choďila Aňička - Trenčín
176. Choďila dievčina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2892-chodila-dievcina-po-hore-placuci
177. Choďiľi chlapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8360-chodili-chlapci-k-nam
178. Chodzili chuapci k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8082-chodzili-chuapci-k-nam
179. Chto parobok u tej Stanči - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13100:chto-parobok-u-tej-stanci&Itemid=145
180. Chvarja o mňe ľudze - Spiš
181. Ide furman dolinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3817-ide-furman-dolinou
182. Iďe Jaňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6156-ide-janik-ulicou
183. Iďe Jaňík ulicou - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8486-ide-janik-ulicou
184. Ide Janko hore humni - Ponitrie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4846-ide-janko-hore-humni
185. Idem do kostola - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4847-idem-do-kostola
186. Idem do kostola - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4847:idem-do-kostola
187. Iďem, iďem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8361-idem-idem
188. Idze verbunk, idze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8378-idze-verbunk-idze
189. Išli ďievki ľan trhať - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11217:isli-diefky-lan-trhat
190. Išli furmani - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8043-isli-furmani-z-pesti-pomaly
191. Išli furmani - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8043:isli-furmani-z-pesti-pomaly&Itemid=145
192. Išli tri panenky z Turca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8038-isli-tri-panenky-z-turca
193. Išlo ďevča cez oves - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8297-islo-dievca-cez-oves
194. Išlo dívča ces oves - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8379-islo-divca-ces-oves
195. Išlo dzifčatko - Šariš
196. Išlo dzifče (Zemplín)
197. Išlo dzivče - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8487-islo-dzifce
198. Já sem šuhaj (Podunajsko)
199. Ja som šuhaj z Debrecína - Požitavie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6868-ja-som-suhaj-z-debrecina.html
200. Jaj, mamička - Hrušov
201. Jak sem išeu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8362-jak-sem-iseu
202. Jak sem išeu od milenky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8083-jak-sem-iseu-od-milenky
203. Janíčko, čo robíš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2810-janicko-co-robis
204. Jaňík, Jaňík, ti si zbojňík - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3859-janik-janik-ti-si-zbojnik
205. Janko som já, Janko - Trnavská rovina - Cífer - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8022-janko-som-ja-janko
206. Jede šohaj z Vídňa - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8488-jede-sohaj-z-vidna
207. Jeden šuster, jeden švec - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8239-jeden-suster-jeden-svec
208. Kačenka divoká (celoslovenská)
209. Kades´, lastovienka, lietala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8084-kades-lastovienka-lietala
210. Kadi gajdoš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8363-kadi-gajdos
211. Kamaratka naša - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8489-kamaratka-nasa
212. Kamaratko moja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3162-kamaratko-moja
213. Kapura, kapura - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3682:kapura-kapura&Itemid=145
214. Kapusta, kapusta - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6702-kapusta-kapusta.html
215. Kde si bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8364-kde-si-bola
216. Kďe si bola (Turiec)
217. Kďeže si mi bola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8365-kdeze-si-mi-bola
218. Kebi bulo jako vloňi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8417-kebi-bulo-jako-vloni
219. Kebich bola (Trnavsko)
220. Kec ja bula mala - Zemplín - Michalovce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6705-kec-ja-bula-mala
221. Ked ja išol - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8382-ked-ja-isol
222. Ked ja pujdzem (Šariš)
223. Ked ja pujdzem oves košic - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8241-ked-ja-pujdzem-oves-kosic
224. Ked ja žala (Šariš)
225. Ked ja žala travu v doline - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8240-ked-ja-zala-travu-v-doline
226. Keď mi prišla karta narukovať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5500-ked-mi-prisla-karta
227. Keď mi srdce chorie - celoslovenská -
228. Keď sa lipka - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10546:ked-sa-lipka
229. Keď sa ruže rozkvitajú - Trnavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6383-ked-sa-ruze-rozkvitaju
230. Keď sa večer stmívá - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4915-ked-sa-vecer-stmiva
231. Keď sem išeu okolo vás - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3474-ked-som-isiel-okolo-vas
232. Keď si zaspievam (celoslovenská)
233. Keď som bol maličký - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4202:ked-som-bol-malicky-pacholicek
234. Keď som bol maličký pacholíček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4202-ked-som-bol-malicky-pacholicek
235. Keď som bola maličká - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8288-ked-som-bola-malicka
236. Keď som išla z kostola - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3399-ked-som-isla-z-kostola
237. Keď som išla z Tekova - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8289-ked-som-isla-z-tekova
238. Keď som ja konopky močila - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4848-ked-som-ja-konopky-mocila
239. Keď som ja ťie koňe pásou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8420-ked-som-ja-tie-kone-pasou
240. Keď som na potôčku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6017-ked-som-na-potocku
241. Keď som pásol - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3400-ked-som-pasol-kone-voli
242. Keď som pásol koňe, voli - Ponitrie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3400:ked-som-pasol-kone-voli
243. Kedz ja pujdzem - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8490-kedz-ja-pujdzem
244. Kedz sebe zašpivam - Zemplín
245. Keruo ďiouča ňemá (Hont)
246. Ket já budem mašírovat - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3401-ket-ja-budem-masirovat
247. Ket oblečem manteľ - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8242-ket-oblecem-mantel
248. Keť sa tá síkorka - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8491-ket-sa-ta-sikorka
249. Keť som bol maľučkí - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8492-ket-som-bol-malucki
250. Ket som išiel od méj miléj Maríny - Myjava
251. Keť som išla (Podpoľanie)
252. Ket som išla na travičku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8350-ket-som-isla-na-travicku
253. Keť som išla seno hrabať - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8421:ket-som-isla-seno-hrabat
254. Keť som šla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8423-ket-som-sla
255. Keť son peria párala - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8493-ket-son-peria-parala
256. Ket z Rokycan pojdzem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8428-ket-z-rokycan-pojdzem
257. Koj som ja mauá bívaua - Télgart
258. Kolísečka maluvaná - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8302-kolisecka-maluvana
259. Komár kosí otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8366-komar-kosi-otavu
260. Kone moje, kone - Záhorie
261. Koňíček mój - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8494-konicek-moj
262. Koníček môj hrdý, vraný - celoslovenská -
263. Konopa, konopa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8085-konopa-konopa-na-konope-veniec
264. Konope, konope - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8213-konope-konope
265. Konope, konope - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8213:konope-konope
266. Kopala stuďienku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3329-kopala-studienku
267. Kośi zajac otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8351-kosi-zajac-otavu
268. Koši zajac otavu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8383-kosi-zajac-otavu
269. Kovo našoj chyžy - Spiš
270. Krepelenka krepeluje - Ponitrie
271. Kukulienka, kde si bola - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4625:kukulienka-kde-si-bola
272. Kukurica strapatá, strapatá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3402-kukurica-strapata-strapata
273. Kysuca, Kysuca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3581-kysuca-kysuca
274. Lada, lada, čokoláda - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4849-lada-lada-cokolada
275. Ľecela pava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8044-lecela-pava
276. Letí, letí roj - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11907:leti-leti-roj
277. Limbora, limbora - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3326-limbora-limbora
278. Ludia na mna povedajú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8039-ludia-na-mna-povedaju
279. Ludia povedajú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8384-ludia-povedaju
280. Mala ja mileho sokolika - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2220-mala-ja-mileho-sokolika
281. Mala som frajera - Horné Považie
282. Mala som ja - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=3860:mala-som-ja-vo-fertuske-ceresne
283. Mala som ja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3860-mala-som-ja-vo-fertuske-ceresne
284. Mala som ja rukávce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3454-mala-som-ja-rukavce
285. Mala som milého, čo sa myši bál - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8050-mala-som-mileho-co-sa-mysi-bal
286. Mala som šati zvárat - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8229-mala-som-sati-zvarat
287. Mám ja kona šimla - Trenčín
288. Mám ja koňíčka vraného - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8367-mam-ja-konicka-vraneho
289. Mám ja orech - Myjava
290. Mám ja tragáč starý - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7399-mam-ja-tragac-stary
291. Mám, mám od Trenčína - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13121:mam-mam-od-trencina-dievca&Itemid=145
292. Margecany valal - Spiš - Margecany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6800-margecany-valal
293. Mila moja (Zemplín)
294. Mila moja rozmariju sadzila - Zemplín - Parchovany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6706-mila-moja-rozmariju-sadzila
295. Mjeua sem, mjeua sem - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11859:mjeua-sem-mjeua-sem
296. Mláďencom vínečko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8298-mladencom-vinecko
297. Moje milé premilené čerešne - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6020-moje-mile-premilene-jahody
298. Moje milé, premilené jahody - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=6020:moje-mile-premilene-jahody
299. Moje milé, premilené jahody - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6020-moje-mile-premilene-jahody.html
300. Môj vienok zelený - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8282-moj-vienok-zeleny
301. Mračí sa, mračí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8223-mraci-sa-mraci
302. Muoj oťec bou dobri jáger - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8230-muoj-otec-bol-dobri-jager
303. Muzikanti na mna hladia - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8086-muzikanti-na-mna-hladia
304. Na bielej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4895-na-bielej-hore
305. Na Bielej hore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8249-na-bielej-hore
306. Na červeno, na žeľeno - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4850-na-cerveno-na-zeleno
307. Na hoľe len jovenki - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8231-na-hole-len-jovenki
308. Na jaro prilecá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8232-na-jaro-prileca
309. Na konci Bošáci - Trenčiansko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8495-na-konci-bosaci
310. Na košeli (Podunajsko)
311. Na Lubinskej spieva vtáča - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8243-na-lubinskej-spieva-vtaca
312. Na skale ďatelina - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=1987:na-skale-jatelina
313. Na skale jatelina - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8152-na-skale-jatelina
314. Na stred Novačanoch (Abov)
315. Na tej bistrej vodze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8346-na-tej-bistrej-vodze
316. Na tej lúce, na zelenej - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11222:na-tej-luce-na-zelenej
317. Na tej lúke, na zelenej - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8290-na-tej-luke-na-zelenej
318. Na tom mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8233-na-tom-moste
319. Na tom našom dvore - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8496-na-tom-nasom-dvore
320. Na tom obickom kamenci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8368-na-tom-obickom-kamenci
321. Na trenčanskem mosťe - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2550-na-trencianskom-moste-fialocka-rastie
322. Nad Moravú višua hvjezda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3403-nad-moravu-visua-hvjezda
323. Napisal mi mily - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4996-ceresenka-cenka
324. Náš tatíček, ňebožtíček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3861-nas-taticek-nebozticek
325. Naša Anča riekla - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8385-nasa-anca-riekla
326. Naša stena obílená - Liptov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4851-nasa-stena-obilena
327. Nebudem ja veselý - Podpoľanie - Hriňová - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8023-nebudem-ja-vesely
328. Nebudem, nebudem v tej Slatine bývať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8283-nebudem-nebudem-v-tej-slatine-byvat
329. Nebyu sem doma - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8087-nebyu-sem-doma
330. Nechodz do nas, nechodz - Zemplín - Parchovany - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7727-nechodz-do-nas-nechodz
331. Nekceua kašu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8291-nekceua-kasu
332. Ňeorem, ňešejem - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13135:neorem-nesejem-samo-se-mi-rodzi&Itemid=145
333. Nepoziéraj za klobúček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8224-nepozieraj-za-klobucek
334. Ňepujdzem ja za kovaľa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8369-nepujdzem-ja-za-kovala
335. Ňepujdzem ja za maľara - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8145-nepujdzem-ja-za-malara
336. Ňeviem, ňeviem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3471-neviem-neviem-co-ja-za-mamku-mam
337. Nit krajšeho dzifčatečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6170-nit-krajseho-dzifcatecka
338. Nitrianski perňikár - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3663-nitrianski-pernikar
339. No ľen, koňík - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8497-no-len-konik
340. Od Oravy dážď ide - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=7644:od-oravy-dazd-ide
341. Odam še, ňeodam - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/3404-odam-se-neodam.html
342. Okolo mjesíca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8299-okolo-mjesica
343. Oliva, oliva - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8387-oliva-oliva
344. Orali by moje volky - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11917:orali-by-moje-volky
345. Orechovská veža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3405-orechovska-veza
346. Ot Kopčan g Holíču - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13139:ot-kopcan-g-holicu&Itemid=145
347. Páči sa mi, páči - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13140:paci-sa-mi-paci&Itemid=145
348. Padalo jablučko - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3795-padalo-jablucko
349. Parobčeňe mojo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8088-parobcene-mojo
350. Páslo dievča pávy - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4823-paslo-dievca-pavy
351. Pásol Jano tri voly - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6026-pasoljanotrivoly
352. Pekná som ja, pekná - Podpoľanie
353. Pije, pije - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6382-pije-pije
354. Pitaľi ma tadaťi (Gemer)
355. Pľelo, dzjefče, pľelo ľen - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8146-plelo-dzefce-plelo-len
356. Po doliňe (Turiec)
357. Po nábreží koník beží - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6027-po-nabrezi-konik-bezi
358. Poce dzifčatečka - Šariš -http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6869-poce-dzifcatecka.html
359. Počkajte vi, mijavci - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3796-pockajte-vi-mijavci
360. Počúvaj ma, milá - Podpoľanie
361. Pod horou, pod horou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2240-pod-horou-pod-horou
362. Pod Javorinou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3797-pod-javorinu
363. Pod Javorníčki - Trenčín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5773-pod-javornicki
364. Pod koscelom źimna voda - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8352-pod-koscelom-zimna-voda
365. Pod Muráňom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6870-pod-muranom
366. Pod našima oblačkami - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3406-pod-nasima-oblackami
367. Pod obločkom sosna - Horehronie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8214:pod-obvlockom-sosna
368. Pod oblvočkom sosna - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8214-pod-obvlockom-sosna
369. Pod tým naším okienečkom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3585-pod-tym-nasim-okieneckom
370. Poďže, dievča - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13146:podze-dievca-podze-za-mna&Itemid=145
371. Popred náš dom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3407-popred-nas-dom
372. Porezala som sa, jaj bolí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3388-cize-je-to-suhaj-jak-ruza
373. Porube ma dachto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8386-porube-ma-dachto
374. Poslali ma jačmeň viazať - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8045-poslali-ma-jacmen-viazat
375. Povecťe mi, chlapci - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8498-povecte-mi-chlapci
376. Povedal mi jeden chlapec - Trnavská rovina - Cífer - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4156-povedal-mi-jeden-chlapec
377. Povedala mamka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8388-povedala-mamka
378. Povedzže mi, povedz - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/1592-povedzze-mi-povedz.html
379. Pôjdeme my poľovať - Hont - Modrý Kameň - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8024-pojdeme-my-polovat
380. Praďte, praďte, pradulenky - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8249-na-bielej-hore
381. Preč´s, kalina, v kríčku stála - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8252-precs-kalina-v-kricku-stala
382. Prečo si neprišiel - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/2247-preco-si-neprisiel
383. Prečo ty, Anička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8089-preco-ty-anicka
384. Pred muzikú - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3218-pred-muziku-verbunk-chasa-stoji
385. Predaľi juhaśi - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3761-predali-juhasi
386. Prešporská kasárňa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6185-presporska-kasaren-malovana
387. Pret farárom mostek - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6930-pred-fararom-mostek
388. Pri Novej Vsi - Telgart
389. Pri potoku sedela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8090-pri-potoku-sedela
390. Pri Prešporku, na Dunaji - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6871-pri-presporku-na-dunaji-husky-sa-peru.html
391. Pri trenčianskej bráne - celoslovenská
392. Prídi ty, šuhajko - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4168:pridi-ty-suhajko-rano-k-nam
393. Prídi ty, šuhajko, ráno k nám - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4168-pridi-ty-suhajko-rano-k-nam
394. Prídi, Janík premilený -celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10428:pridi-janik-premileny
395. Prišol mi vohľadňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8091-prisol-mi-vohladnik
396. Prjadmeže, len prjadme - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3664-prjadmezelenprjadme
397. Rada šecko robím (Trnavsko)
398. Rajdovňák sem tancovala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8391-rajdovnak-sem-tancovala
399. Ruža som ja ruža - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6872-ruza-som-ja-ruza.html
400. Ruža som ja, ruža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8293-ruza-som-ja-ruza
401. Sadá slnko za hori - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8499-sada-slnko-za-hori
402. Sadaj, slnko, sadaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7351-sadaj-slnko-sadaj
403. Sadla muška na konárik - celoslovenská -
404. Sama mi kráľovna - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8215-sama-mi-kralovna
405. Sedela na vŕšku, plakala - celoslovenská
406. Sedí sokol na javori - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6645-sedi-sokol-na-javori
407. Seďí vrabček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8234-sedi-vrabcek
408. Sedí vrabček - Tekov - variant - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8234:sedi-vrabcek
409. Sedí, sedí na kolaji vtáča - Trenčín - Stredné Považie - text podobný hudba iná - treba urobiť podľa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6382-pije-pije
410. Skalica je pjekné mjesto - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=12126:skalica-je-pjekne-mjesto
411. Slúžila som v Bistrici - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8392-sluzila-som-bistrici
412. Spievaj si, dievčatko - celoslovenská -
413. Spievaj si, slávičku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6876-spievaj-si-slavicku
414. Spievajťe si diouki - Liptov
415. Spievajže si, spievaj - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6767-spievajze-si-spievaj.html
416. Spod tego javora - Goralská - Orava
417. Stáli ďieuki pred kostolom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3798-stali-dieuki-pred-kostolom
418. Stálo dievča v záhrade - Novohrad
419. Stará Koreňovie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8150-stara-korenovie
420. Staraju še ľudze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8092-stareju-se-ludze
421. Stratila som zrkadlo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8244-stratila-som-zrkadlo
422. Svieďže mi, mesiačik - Novohrad
423. Sviéti mesjac - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6878-svieti-mesjac.html
424. Svitaj, Bože, svitaj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6000-svitaj-boze-svitaj
425. Svjéť mesáčik (Trenčiansko)
426. Šalata, šalata - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5546-salata-salata-salatovo-lisce
427. Šare huśi ľeca - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8353-sare-husi-leca
428. Šecci ľudie hovorá - Trenčiansko
429. Šeci sa čudujú - Myjava - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4852-seci-sa-cuduju
430. Šej, haj, zašpeval mi ftaček - Abov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10665:sej-haj-zaspeval-mi-ftacek
431. Šesť mieškou orieškou - Horehronie
432. Šípová ružička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=751:sipova-ruzicka-sama-kvitne-v-poli
433. Šípová ružička - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6875-sipova-ruzicka-f-poli-kvitne.html
434. Šípová ružička kvitňe z jara (Turiec)
435. Šohajíčku, čí si - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=10666:sohajicku-ci-si
436. Špivala bim sebe - Spiš
437. Štiri kosi nakované - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8370-stiri-kosi-nakovane
438. Štyri noci nespím - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8245-styri-noci-nespim
439. Štyri nôcky nespala som - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3036-styri-nocky-nespala-som
440. Šuhaj ide po ulici - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8093-suhaj-ide-po-ulici
441. Šuhajko si veďie - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3666-suhajko-si-vedie
442. Šumni koňik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/7927-sumni-konik
443. Tá Aňička susedova - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=13156:ta-anicka-susedova
444. Tá banícka nevesta - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6029-ta-lisovska-nevesta
445. Ta dala mamka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8225-ta-dala-mamka
446. Tá moja frajerka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8048-ta-moja-frajerka
447. Tá trenčanská veža - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8226-ta-trencanska-veza
448. Tak mi zaspievali (Tekov)
449. Takoho ja muža chcem - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3799-takoho-ja-muza-chcem
450. Takú mi, cigáň, hraj - Šariš
451. Takú som si frajerôčku - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3667-taku-som-si-frajerocku-zamiloval
452. Tancovali malé deti - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8371-tancovali-male-deti
453. Tancuvali malie deti - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8246-tancuvali-malie-deti
454. Tečie voda skokom - Podpoľanie
455. Ten holíčski zámek - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6880-ten-holicski-zamek.html
456. Tenká som ja, tenučká - Myjava - Brezová pod Bradlom - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8025-tenka-som-ja-tenucka
457. Teraz ja še rosskakala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8372-teraz-ja-se-rosskakala
458. Tindirindi, na jarečku stala - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3758-tindirindinajareckustala
459. Točí sa mi, točí - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8040-toci-sa-mi-toci
460. Topanočky mojo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8094-topanocky-mojo
461. Toriśaňi, jak śe mace - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8500-torisani-jak-se-mace
462. Tota Heľpa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3346-tota-helpa
463. Trebišovske dzivki - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6708-trebisovske-dzivki.html
464. Trenčín, dolinečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4522-trencin-dolinecka
465. Tri pantľički - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3408-tri-pantlicki
466. Tu ma bolí, tu ma pichá - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8095-tu-ma-boli-tu-ma-picha
467. U susedov, tam je tráva - celoslovenská
468. U susedov, tam je tráva - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=9213:u-susedov-tam-je-topol
469. U Vranove, v peršim dome - Zemplín
470. Už Jaňičko z ľesa idze - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8306-uz-janicko-z-lesa-idze
471. Už slunečko šida - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8373-uz-slunecko-sida
472. Už Turek ide - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8285-uz-turek-ide
473. V detvianskom poli - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5543-v-detvianskom-poli-tri-lipky
474. V našom dvore - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8393-v-nasom-dvore
475. V pecu oral - Spiš
476. V Pohorelej jeden dom (Horehronie)
477. V pondelok sme nerobili - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8248-v-pondelok-sme-nerobili
478. V ribňíckon mútnom potoku - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6881-v-uhrovskom-mutnom-potoku.html
479. V šírem poli studánečka - Slov. - moravské pomedzie
480. Varela som, varela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8096-varela-som-varela
481. Varila som, varila - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8294-varila-som-varila
482. Ve Skalici na rohu - Záhorie - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=6801:ve-skalici-na-rohu
483. Ve skalici na rohu - Záhorie - Skalicahttp://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6801-ve-skalici-na-rohu
484. Večaričok idze - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=4369:vecar-je-vecar-je-uz-se-veceraje
485. Veď sme my neprišli - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8046-ved-sme-my-neprisli
486. Verškom želenim - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3805-verskom-zelenim
487. Vešelo še, dzivče - Šariš
488. Vešelo še, dzivče - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4853-veselo-se-dzivce
489. Vi bročanskí chuapci - Záhorie
490. Videli ste mého - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8227-videli-ste-meho
491. Viďeu som si - Podpoľanie - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6927-videu-som-si.html
492. Viľecela prepeľička z prosa - Spiš
493. Vinšujem ti, kamarátka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8235-vinsujem-ti-kamaratka
494. Virástla mi ruža na kameňi (Hont)
495. Virástol mi pod obločkom ladníček (Ponitrie)
496. Viriastol mi pod oblok majorán - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8394-viriastol-mi-pod-oblok-majoran
497. Virvóstla ružička - Myjavsko - http://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/song/6928-virvostla-ruzicka.html
498. Visoka ľisečka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8347-visoka-lisecka
499. Visoka sosna - Spiš - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11934:visoka-sosna
500. Visoko zornička - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=8374:vysoko-zornicka
501. Vretienko mi padá - Liptov - Liptovské Sliače - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3279-vretienko-mi-pada
502. Vrťela sa, vrťela - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8393-v-nasom-dvore
503. Vtedy sa mi, vtedy - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5091-vtedy-sa-mi-vtedy
504. Vysoko zornička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8374-vysoko-zornicka
505. Z hori vieter veje - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3409-z-hori-vieter-veje
506. Z Oravskego zamku - Hladovka - Orava
507. Z tej myjavskej brány - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8301-z-tej-myjavskej-brany
508. Za horou, za horou - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8295-zahorou-za-horou
509. Za hvoru, za hvoru - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3410-za-hvoru-za-hvoru
510. Za naším huménkem (Podunajsko)
511. Za našíma humny zetali marhuľu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8097-za-nasima-humny-zetali-marhulu
512. Začala som šati zvárať (celoslovenská)
513. Zahraj že mi, zahraj - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3803-zahraj-ze-mi-zahraj
514. Zahraj že mi, zahraj - Orava
515. Zahrajce, hudaci Zemplín - Michalovce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3411-zahrajce-hudaci
516. Zahrajte mi takúto - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8098-zahrajte-mi-takuto
517. Zahrajte, zahrajte - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8251-zahrajte-zahrajte
518. Zakázaná láska - Tekov - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8501-zakazana-laska
519. Zakukala kukulečka - Šariš - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/4854-zakukala-kukulecka
520. Zasaďel som - Kysuce - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11327:zasadel-som-ceresienku
521. Zasiala som paštrnáčik - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8149-zasiala-som-pastrnacik
522. Zaspal Janík za humni - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8375-zaspal-janik-za-humni
523. Zaspievaj slávičku - celoslovenská - http://pesnicky.orava.sk/index.php?option=com_mjoosic&view=song&id=11941:zaspievaj-slavicku
524. Zaspieval sláviček - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3806-zaspieval-slavicek
525. Zašala ja do oblačka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3413-zasala-ja-do-oblacka-leliju
526. Zašala petrušku - Šariš - Šarišské dravce - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5055-zasala-petrusku
527. Zelená je petržalka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8389-zelena-je-petrzalka
528. Zelenaj sa, zelená trávička - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8099-zelenaj-sa-zelena-travicka
529. Zeľienaj sa, zeľienaj sa - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3414-zelienaj-sa-zelienaj-sa
530. Zlamala še sušedovim korba - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3801-zlamala-se-susedovim-korba
531. Zrada je, mamočko - Zemplín - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6376-zrada-je-mamocko
532. Žakarovski valal - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/6036-zakarovski-valal
533. Žala ja - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3412-zala-ja
534. Žala Kačka - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/8147-zala-kacka
535. Žalo dievča, žalo trávu - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/3225-zalo-dievca-zalo-travu
536. Ženilo sa motovidlo - celoslovenská
537. Ženilo sa motovidlo - http://pesnicky.orava.sk/index.php/component/mjoosic/song/5392-zenilo-sa-motovidlo

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť