Notačné programy

 

Notové zápisy, ktoré sa nachádzajú na stránkach boli urobené v programe Sibelius - https://www.avid.com/sibelius-ultimate (http://shop.disk.cz/kategorie/software/audio/notacni-software/).
Ide o profesionálny program, ktorý umožňuje notový zápis exportovať do rôznych grafických, hudobných formátov i formátu vhodného k umiestneniu na webových stránkach, kde sa tieto zápisy dajú prehrávať, spomaliť, zrýchliť, transponovať, tlačiť, či uložiť vo formáte *.SIB k ďalším úpravám. Pre edukačné účely je určená EDU verzia pre jednotlivcov i celé učebne vo výrazných zľavách.

Firma Avid uvoľnila aj jednoduchšiu bezplatnú verziu tohoto programu Sibelius First, ktorý však pred stiahnutím programu vyžaduje registráciu. Viac podrobnosti nájdete v pdf prílohe.

Návod na registráciu a aktiváciu programu Sibelius: https://publi.cz/epubli/book/261-sibelius-verze-registrace-instalace-aktivace?b=j3hyu
Čoskoro by na stránkach https://disk ma pribudnúť učebnica Sibelia - skenovanie a rozpoznávanie tlačenej partitúry.

Mnohí však hľadajú jednoduchú a bezplatnú verziu programu, v ktorom by si mohli urobiť jednoduché notové zápisy. Jedným z najlepších free programov, s ktorými som sa doteraz stretol a pracuje na rôznych platformách (Windows, Mac OS X, Linux), je program Musescore - http://musescore.org/sk. Je lokalizovaný do viac ako 30 jazykov, medzi inými aj do slovenčiny. Na stránke sa nachádzajú výukové videa s českými titulkami, jednoduchá príručka, rôzne doplnkové moduly.
Slúži na komponovanie, tvorbu a prehrávanie notového zápisu (aj MIDI). Podporuje neobmedzený počet notových osnov so štyrmi hlasmi v každej notovej osnove, umožňuje zápis nôt, textu, akordov, dynamiky, artikuláciu, umožňuje import a export do rôznych formátov. Vytvorené dielo umožňuje zdieľať aj na internetových stránkach. Práca s programom sa veľmi podobá práci v programe Sibelius, či Finale, mohli by sme povedať že je ich malým konkurentom.
Noty môžeme zapisovať myšou (výberom z ponuky), pomocou klávesnice počítača i vkladať pomocou klaviatúry klávesového nástroja pripojeného k počítaču prostredníctvom MIDi rozhrania.
Našu prácu si môžeme ukladať v nasledovných formátoch:
- formát MuseScore (*.mscz) - prirodzený formát notačného programu Musescore. V tomto formáte si ukladáme svoju prácu vtedy, keď vieme, že s ňou budeme ešte niekedy pracovať.
- formát MuseScore (*.mscx) - podobný predchádzajúcemu programu.
- formát MusicXML (*.xml) - používame ho vtedy, ak si budeme chcieť našu prácu otvoriť, prípadne upraviť v inom notačnom programe (Sibelius, Finale, Capella atď.)
- formát MusicXML (*.mxl) - podobný predchádzajúcemu programu.
- bežný súbor MIDI (*.mid) - formát, ktorý umožňuje prehrávanie nášho súboru, zobrazenie v rôznych podobách, okrem iného i v notách.
- formát PDF (*.pdf) - umožňuje šíriť, tlačiť našu prácu v papierovej, či elektronickej podobe.
- PostScript (*.ps) - slúži pre ukladanie do súboru, ktorý sú schopné niektoré tlačiarne vytlačiť.
- bitmapová Grafika PNG (*.png) - jeden z grafických formátov (obrázok) používaných aj na webových stránkach.
- vektorová grafika (*.svg) - ukladá prácu ako vektorový obrázok.
- formát Lilypond (*.ly) - formát, ktorý je možné upravovať v notačnom programovacom jazyku Lilypond.
- zvukový formát Wave (*.wav) - hudobný audio súbor - nekomprimovaný formát Wav.
- zvukový formát Flac (*.flac) - hudobný audio súbor - komprimovaný formát.
- zvukový formát Ogg Vorbis (*.ogg) - ďalší hudobný audio súbor - komprimovaný formát.
Okrem toho môžeme našu prácu zdieľať na spoločných internetových stránkach. 
Pre tých, ktorí by chceli robiť heligónkové zápisy v istej štandardizovanej (v zahraničí) forme, je tu video s postupom, ako takýto postup vytvoriť: https://youtu.be/cqcsyVipXb4?si=nkmK5V3x1vuSJwOF

Dorico
64-bitový notačný softvér spoločnosti Steinberg novej generácie pre OS X a Windows, vyvinutý hudobníkmi pre hudobníkov. Umožňuje jednoduchý zápis partitúr v notách s automatickým vytváraním výstupu pre tlač. Navyše umožňuje prehrávanie vytvoreného zápisu s realistickým prejavom. Ponúka jednoduché ovládanie, pokročilý zápis nôt, užitočné funkcie, množstvo zvukových vzoriek, ktoré splnia požiadavky aj najnáročnejších profesionálov. Vďaka viac ako 1500 zvukovým vzorkám ponúka realistické prehrávanie zápisu. Prináša maximálnu rýchlosť pracovného toku pri komponovaní hudby.
Verzia Educational je cenovo zvýhodnená pre všetkých študentov, alebo učiteľov. K jej zakúpeniu je potrebné preukázať sa študentským, alebo učiteľským preukazom.
V čom je Dorico iné
Dorico nanovo definuje zlatý štandard v notačnom softvéri. Jeho hudobná inteligencia je taká vysoká, akoby ste mali stále poruke odborného asistenta, zatiaľ čo intuitívne pracovné postupy pomáhajú sústrediť sa na každý aspekt partitúry. Výstup softvéru Dorico je rovnocenný tým najlepším a najdetailnejším hudobným zápisom, pričom hudba ožíva cez mnohokrát ocenený Steinberg audio engine.
Neobmedzený počet strof a partov, sekcií alebo častí v rámci jedného projektu
Jednoduchá tvorba layoutov pre kompletné partitúry, partitúry pre dirigentov a inštrumentálne party s nezávislým počtom strán, rôznymi veľkosťami orchestra a systémového usporiadania
Rýchle a efektívne vkladanie hudby cez váš MIDI keyboard alebo klávesnicu počítača
Optimálny notový rozstup s optickým vyrovnaním susediacich prvkov, s tesnejšími štandardnými medzerami bez rytmického skreslenia
Import a export vo formátoch MusicXML, MIDI a grafických formátoch
Oceňovaný 32-bitový floating-point Steinberg audio engine s rozlíšením až 192 kHz a flexibilným routovaním pre prehrávanie virtuálnych nástrojov a efektov
Kompatibilný s VST 3 virtuálnymi nástrojmi a efektmi
Vynikajúce virtuálne nástroje s viac ako 1500 zvukmi, vrátane pracovnej stanice HALion Sonic SE 2 a kompletnej knižnice HALion Symphonic Orchestra
Sada high-endových VST efektových procesorov, vrátane modulov pre nastavovanie jednotlivých kanálov (Compressor, EQ, Limiter) a zloženej ozveny

 

Samozrejme, že podobných programov existuje viac. Medzi tie najznámejšie patria:
Sibelius - https://www.avid.com/sibelius
Finale - https://www.finalemusic.com
Notion - https://shop.presonus.com/Notion-6
Dorico - https://new.steinberg.net/dorico/
Musescore - https://musescore.org/sk

O tom aký notačný program si vybrať pojednáva nasledujúci článok na web stránkach: https://magazin.disk.cz/cs/jaky-notacni-program  
Aj z vlastných skúsenosti môžem potvrdiť, že firma https://disk.cz je ochotná nielen poradiť a ponúknuť vhodný program, ale že sa svojim zákazníkom snaží pomôcť bez ohľadu na pracovnú dobu, či víkendy. 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť