Notačné programy

Notové zápisy, ktoré sa nachádzajú na stránkach boli urobené v programe Sibelius - https://www.avid.com/sibelius-ultimate (http://shop.disk.cz/kategorie/software/audio/notacni-software/).
Ide o profesionálny program, ktorý umožňuje notový zápis exportovať do rôznych grafických, hudobných formátov i formátu vhodného k umiestneniu na webových stránkach, kde sa tieto zápisy dajú prehrávať, spomaliť, zrýchliť, transponovať, tlačiť, či uložiť vo formáte *.SIB k ďalším úpravám. Pre edukačné účely je určená EDU verzia pre jednotlivcov i celé učebne vo výrazných zľavách.

Firma Avid uvoľnila aj jednoduchšiu bezplatnú verziu tohoto programu Sibelius First, ktorý však pred stiahnutím programu vyžaduje registráciu. Viac podrobnosti nájdete v pdf prílohe.

Mnohí však hľadajú jednoduchú a bezplatnú verziu programu, v ktorom by si mohli urobiť jednoduché notové zápisy. Jedným z najlepších free programov, s ktorými som sa doteraz stretol a pracuje na rôznych platformách (Windows, Mac OS X, Linux), je program Musescore - http://musescore.org/sk. Je lokalizovaný do viac ako 30 jazykov, medzi inými aj do slovenčiny. Na stránke sa nachádzajú výukové videa s českými titulkami, jednoduchá príručka, rôzne doplnkové moduly.
Slúži na komponovanie, tvorbu a prehrávanie notového zápisu (aj MIDI). Podporuje neobmedzený počet notových osnov so štyrmi hlasmi v každej notovej osnove, umožňuje zápis nôt, textu, akordov, dynamiky, artikuláciu, umožňuje import a export do rôznych formátov. Vytvorené dielo umožňuje zdieľať aj na internetových stránkach. Práca s programom sa veľmi podobá práci v programe Sibelius, či Finale, mohli by sme povedať že je ich malým konkurentom.
Noty môžeme zapisovať myšou (výberom z ponuky), pomocou klávesnice počítača i vkladať pomocou klaviatúry klávesového nástroja pripojeného k počítaču prostredníctvom MIDi rozhrania.
Našu prácu si môžeme ukladať v nasledovných formátoch:
- formát MuseScore (*.mscz) - prirodzený formát notačného programu Musescore. V tomto formáte si ukladáme svoju prácu vtedy, keď vieme, že s ňou budeme ešte niekedy pracovať.
- formát MuseScore (*.mscx) - podobný predchádzajúcemu programu.
- formát MusicXML (*.xml) - používame ho vtedy, ak si budeme chcieť našu prácu otvoriť, prípadne upraviť v inom notačnom programe (Sibelius, Finale, Capella atď.)
- formát MusicXML (*.mxl) - podobný predchádzajúcemu programu.
- bežný súbor MIDI (*.mid) - formát, ktorý umožňuje prehrávanie nášho súboru, zobrazenie v rôznych podobách, okrem iného i v notách.
- formát PDF (*.pdf) - umožňuje šíriť, tlačiť našu prácu v papierovej, či elektronickej podobe.
- PostScript (*.ps) - slúži pre ukladanie do súboru, ktorý sú schopné niektoré tlačiarne vytlačiť.
- bitmapová Grafika PNG (*.png) - jeden z grafických formátov (obrázok) používaných aj na webových stránkach.
- vektorová grafika (*.svg) - ukladá prácu ako vektorový obrázok.
- formát Lilypond (*.ly) - formát, ktorý je možné upravovať v notačnom programovacom jazyku Lilypond.
- zvukový formát Wave (*.wav) - hudobný audio súbor - nekomprimovaný formát Wav.
- zvukový formát Flac (*.flac) - hudobný audio súbor - komprimovaný formát.
- zvukový formát Ogg Vorbis (*.ogg) - ďalší hudobný audio súbor - komprimovaný formát.
Okrem toho môžeme našu prácu zdieľať na spoločných internetových stránkach.