Piesne na stránkach môžete vyhľadávať buď v celom zozname piesni, ktorý získate kliknutím na tlačidlo "PIESNE" v hornom menu, alebo vložením slova (najmenej 3 písmena) do vyhľadávacieho poľa pod "FILTER PIESNI". Pred vložením ďalšieho vyhľadávaného slova do vyhľadávacie poľa je dobré vykonať "Reset filtrov". Hľadané slovo je možné napísať aj bez diakritiky, prípadne skúsiť napísať aj jeho nárečové tvary. Filter vyhľadáva piesne nielen podľa názvu, ale podľa akéhokoľvek slova, ktoré sa vyskytuje v celom texte piesne.

Po výbere piesne zo zoznamu sa vám zobrazí text hľadanej piesne. V pravom menu sa zobrazí informácia o zaradení piesne do jednotlivých kategórií. Ak pieseň obsahuje aj nejakú prílohu k piesni (napr. notový zápis), pribudne v pravom menu aj informácia o notách/prílohách. Za ikonou dvoch nôt sa zobrazí odkaz na zobrazenie notového zápisu napr.: Melódia piesne, Pre akordeón, Pre klavír, Pre heligónku, Pre gitaru,... Výberom ponúknutého zápisu sa vám po chvíli zobrazí notový zápis buď vo formáte pdf, ktorý si môžete stiahnuť/vytlačiť, alebo vo formáte, ktorý sa dá prehrať kliknutím na tlačidlo STOP/PLAY v prehrávacej lište pod piesňou. Vzhľadom k tomu, že firma, ktorá pracuje na novom spôsobe prehrávania ešte stále neumožňuje transpozíciu ani priamu tlač notových zápisov, je v pravom stĺpci, alebo pod piesňou odkaz na pdf súbor, ktorý si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť.

Vzhľadom k tomu, že prehrávací modul ešte stále funguje len v "testovacej verzií", nefunguje transpozícia piesne ani priama tlač zápisu z lišty.