Vaša pomoc

Ak Vás môj projekt Pesničky pre všetkých aspoň trocha zaujal, môžete ho podporiť zaslaním ďalších textov, notových zápisov, bezplatným zaslaním Vášho CD, DVD s ľudovými piesňami, či folklórnou tematikou, zaslaním odkazov na audio (mp3,...) nahrávky, odkazov na video nahrávky napr. na Youtube, upozornením svojich priateľov, známych alebo návštevníkov vašich webových stránok na tento projekt umiestnením propagačného bannera či odkazu na svoju webovú stránku alebo blog.

Adresa stránok Pesničky pre všetkých je: https://pesnicky.orava.sk

Banner 150 x 80 px vo formáte *.gif nájdete na: https://pesnicky.orava.sk/data/banery/ban_pesnicky_150x80.gif  Pesničky pre všetkých

Banner 140 x 40 px vo formáte *.gif nájdete na: https://pesnicky.orava.sk/data/banery/ban_pesnicky_140x40.gif

Pesničky pre všetkých

V prípade, že nájdete na stránkach chyby, budem rád, ak ma na ne upozorníte, aby som ich mohol čo najskôr odstrániť.

Chcem tiež požiadať všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k rozšíreniu či zlepšeniu týchto stránok zaslaním nových textov, notových záznamov, autorských nahrávok ľudových piesní, odkazov na ich stránky, zaslaním pripomienok a nápadov aby sa ozvali.

K zverejneniu zasielajte len ľudové piesne (autori sú neznámi), alebo zľudovené piesne, ktorých autorom ste vy sami, alebo mate povolenie k zverejneniu piesne od samotného autora (aj s povolením k zverejneniu materiálov).
Autorské piesne bez povolenia autorov nebudú na stránky zaradené. Ďakujem za pochopenie.

Ak ste na týchto stránkach našli pieseň, ktorej ste autorom, alebo autora poznáte, prosím upozornite ma na to, skontaktujte sa so mnou a verím, že uvedieme veci na pravú mieru.

Svoje pripomienky, nápady....môžete zasielať na:
Ing. Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, pesnicky(at)orava.sk, + 421 903 866 117

Vítaná je aj finančná pomoc, ktorá by pomohla pri realizovaní ďalších nápadov súvisiacich z rozšírením informačnej hodnoty stránok. Môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu: SK6109000000000054100170, VS0001, alebo šekom na adresu: Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, prípadne využite platbu prostredníctvom PayPalu, ktorý sa nachádza v ľavom stĺpci stránky. (Služba PayPal si zo zaslaného príspevku ponecháva administračný poplatok 3% + 0,35 € zo zaslanej sumy.)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť