Novinky na stránke:

 

23. 11. 2020
Počet textov: 9650, K 5201 piesňam je pridaných 6530 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 217 videí k 204 piesňam a 138 mp3-jok k 112 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 946 piesni.

18. 9. 2020
Počet textov: 9600, K 5136 piesňam je pridaných 6440 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 204 videí k 191 piesňam a 138 mp3-jok k 112 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 804 piesni.

13. 8. 2020
Počet textov: 9503, K 5087 piesňam je pridaných 6379 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 202 videí k 189 piesňam a 137 mp3-jok k 111 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 743 piesni.

8. 6. 2020
Počet textov: 9200, K 4959 piesňam je pridaných 6238 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 183 videí a 137 mp3-jok. Do kategórie "Takt" je zaradených 599 piesni.

28. 4. 2020
Počet textov: 9133, Počet notových zápisov je 6069 k 4827 piesňam. K piesňam je pridaných 155 videi a 111 mp3-jok. Piesne sa začínajú triediť aj podľa taktu, zatiaľ je takto zaradených cez 400 piesní

21. 1. 2020:
Dnes boli pridané prvé MP3-ky k textom piesni s informáciou o audionahrávke, ktorá sa objaví po prejdení kurzorom - ukazovateľom myši - ponad prehrávací "ovládač". V prípade potreby sa táto informácia dá skopírovať do schránky pre ďalšie použitie.

15. 1. 2020:
Počet textov: 8985,  Počet piesni s notovým zápisom: 5927, Počet prehrávateľných notových zápisov: 5927, Počet videi: 120.
K piesňam je odo dnes možné pridávať okrem videa aj mp3-ky.

15. 4. 2019:
Počet textov: 8794,  Počet piesni s notovým zápisom: 4509, Počet prehrávateľných notových zápisov: 5738, Počet videi: 96 Do filtra boli doplnené možnosti zobrazenia zoznamu tých piesní, ktoré majú aspoň jeden notový zápis a zobrazenie zoznamu piesní, ku ktorým sú priradené videa.

10. 2. 2019:
Počet textov: 8731,   Počet notových zápisov: 5651,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 5640,   Počet videi: 57 Boli dokončené úpravy všetkých notových zápisov - všetky sú "prehrávateľné". Firma Avid však ešte stále nepovolila plnú funkčnosť riešenia - nie je povolená transpozícia piesní.

31. 12. 2018:
Počet textov: 8674,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 4538,   Počet videi: 55 

29. 9. 2018:
Počet textov: 8593,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 3040,   Počet videi: 53

2. 9. 2018:
Počet textov: 8583,   Počet notových zápisov: 5622,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 2511,   Počet videi: 33

23. 7. 2018:
Počet textov: 8514,   Počet notových zápisov: 5500,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 1600,   Počet videi: 31

10. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5276

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1033  z celkového počtu 5276 zápisov.
  • Do zoznamu piesni pribudli ikonky, ktoré, pokiaľ sa u názvu piesne nachádzajú, naznačujú, že okrem textu piesne je k dispozícií aj notový zápis, video súbor, prípadne audio súbor.

8. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5273

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1018  z celkového počtu 5273 zápisov.
  • možnosť stiahnutia mxl súborov bolo pozastavené

5. 4. 2018:
Počet textov: 8309,   Počet notových zápisov: 5261
Okrem toho, že sa snažím na stránky pridávať stále nové a nové piesne, súčasne pracujem aj na ďalších zmenách a vylepšeniach.

  • Na stránky bolo opäť zaradené prehrávanie notových zápisov a k dnešnému dňu sa už dá prehrať 986 notových zápisov z celkového počtu 5261 zápisov.
  • Vedľa notového zápisu  pribudli aj ďalšie novinky. Jednak je to možnosť stiahnuť si notový zápis ako pdf súbor a ten si potom vytlačiť. Dočasne zostala informácia o možnosti stiahnuť a vytlačiť pdf súbor aj pod prehrávacou lištou notového zápisu.

  • Ďalšou, možno zaujímavou novinkou, je pridávanie videí k textom, či notovým zápisom. Zbadáte to buď tak, že sa vpravo v prílohách objaví malé náhľadové okno s videom, alebo mala ikonka kamery pri odkaze na notový zápis. Videa budú pomaly pribúdať, zatiaľ si to môžete otestovať pri piesňach skupiny Kollárovci a niektorých ďalších.

  • V poradí štvrtou novinkou je pridávanie mxl súborov, ktoré môžu byť využité na načítanie do ľubovoľného notačného programu napr. kvôli transponovaniu piesní do iných tónin. Dúfam však, že toto náhradné riešenie bude časom vyriešené v samotnom „prehrávačí“ notových zápisov. Čoskoro pribudne na stránkach aj stručná informácia (návod?) ako nato - na samotnú transpozíciu piesni - doplnené 10. 4. 2018 - zobrazovanie mxl súborov bolo zrušené.

28. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 622 textov ľudových piesní

23. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 339 textov ľudových piesní

17. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 263 textov ľudových piesní

11. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 196 textov ľudových piesní

7. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 100 textov ľudových piesní

22. 2. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 64 textov ľudových piesní

Január 2001 - vznik stránok Pesničky pre všetkých na adrese http://pesnicky.szm.sk