Novinky na stránke:

30. 9. 2021
V septembri pribudlo na stránky 47 textov, 166 notových zápisov a 58 videi.
Celkom je tak na stránkach 10 380 textov, k 5873 piesňam je pridaných 7363 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 338 videí k 322-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 2084 piesni.

31. 8. 2021
Počet textov: 10 333, k 5727 piesňam je pridaných 7197 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 280 videí k 267-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1908 piesni. 

31. 7. 2021
Počet textov: 10 277, k 5663 piesňam je pridaných 7118 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 277 videí k 264-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1832 piesni. 

31. 5. 2021
Počet textov: 10 070, k 5628 piesňam je pridaných 7080 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 271 videí k 258-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1789 piesni. 

30. 4. 2021
Počet textov: 10 050, k 5578 piesňam je pridaných 7024 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 252 videí k 239-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1465 piesni.

31. 3. 2021
Počet textov:10 020, k 5536 piesňam je pridaných 6942 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 249 videí k 237-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1365 piesni.

28. 2. 2021
Počet textov: 10 005, k 5451 piesňam je pridaných 6808 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 247 videí k 235-tim piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1261 piesni.

30. 1. 2021
Dnes bolo na stránky vložených prvých 37 tabuľkových zápisov pre heligónku.
Počet textov: 9900, k 5394 piesňam je pridaných 6730 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 245 videí k 233 piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1173 piesni. 

V apríli 1992 sa mi podarilo vydať prvý zošit ľudových piesní v úprave pre akordeón pod názvom Pesničky pre všetkých. Nasledovali ďalšie zošity a v januári 2001 vznikli webové stránky, na ktorých sa všetky piesne z papierovej podoby objavili v digitálnej podobe. Pôvodne sa nachádzali na adrese http://pesnicky.szm.sk, no s príchodom nových technológií museli prejsť viacerými zmenami a jednou z nich bola aj zmena adresy na súčasnú https://pesnicky.orava.sk.
Pri príležitosti 20. výročia vzniku týchto webových stránok sa chcem poďakovať všetkým návštevníkom stránok, ale hlavne tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby boli stránky také, aké sú. Moja vďaka patrí programátorovi hlavného komponentu, všetkým, ktorí prispeli zaslaním textov, notových zápisov, radami, kritikou i svojimi finančnými darmi. Ďakujem.

1. 1. 2021
Počet textov: 9761, k 5326 piesňam je pridaných 6659 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 243 videí k 231 piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1098 piesni. 

19. 12. 2020
Počet textov: 9711, k 5276 piesňam je pridaných 6608 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 243 videí k 231 piesňam a 154 mp3-jok k 132 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 1047 piesni. 

23. 11. 2020
Počet textov: 9650, k 5201 piesňam je pridaných 6530 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 217 videí k 204 piesňam a 138 mp3-jok k 112 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 946 piesni.

18. 9. 2020
Počet textov: 9600, k 5136 piesňam je pridaných 6440 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 204 videí k 191 piesňam a 138 mp3-jok k 112 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 804 piesni.

13. 8. 2020
Počet textov: 9503, k 5087 piesňam je pridaných 6379 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 202 videí k 189 piesňam a 137 mp3-jok k 111 piesňam. Do kategórie "Takt" je zaradených 743 piesni.

8. 6. 2020
Počet textov: 9200, k 4959 piesňam je pridaných 6238 notových zápisov. Na stránkach sa nachádza aj 183 videí a 137 mp3-jok. Do kategórie "Takt" je zaradených 599 piesni.

28. 4. 2020
Počet textov: 9133, Počet notových zápisov je 6069 k 4827 piesňam. K piesňam je pridaných 155 videi a 111 mp3-jok. Piesne sa začínajú triediť aj podľa taktu, zatiaľ je takto zaradených cez 400 piesní

21. 1. 2020:
Dnes boli pridané prvé MP3-ky k textom piesni s informáciou o audionahrávke, ktorá sa objaví po prejdení kurzorom - ukazovateľom myši - ponad prehrávací "ovládač". V prípade potreby sa táto informácia dá skopírovať do schránky pre ďalšie použitie.

15. 1. 2020:
Počet textov: 8985,  Počet piesni s notovým zápisom: 5927, Počet prehrávateľných notových zápisov: 5927, Počet videi: 120.
K piesňam je odo dnes možné pridávať okrem videa aj mp3-ky.

15. 4. 2019:
Počet textov: 8794,  Počet piesni s notovým zápisom: 4509, Počet prehrávateľných notových zápisov: 5738, Počet videi: 96 Do filtra boli doplnené možnosti zobrazenia zoznamu tých piesní, ktoré majú aspoň jeden notový zápis a zobrazenie zoznamu piesní, ku ktorým sú priradené videa.

10. 2. 2019:
Počet textov: 8731,   Počet notových zápisov: 5651,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 5640,   Počet videi: 57 Boli dokončené úpravy všetkých notových zápisov - všetky sú "prehrávateľné". Firma Avid však ešte stále nepovolila plnú funkčnosť riešenia - nie je povolená transpozícia piesní.

31. 12. 2018:
Počet textov: 8674,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 4538,   Počet videi: 55 

29. 9. 2018:
Počet textov: 8593,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 3040,   Počet videi: 53

2. 9. 2018:
Počet textov: 8583,   Počet notových zápisov: 5622,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 2511,   Počet videi: 33

23. 7. 2018:
Počet textov: 8514,   Počet notových zápisov: 5500,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 1600,   Počet videi: 31

10. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5276

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1033  z celkového počtu 5276 zápisov.
  • Do zoznamu piesni pribudli ikonky, ktoré, pokiaľ sa u názvu piesne nachádzajú, naznačujú, že okrem textu piesne je k dispozícií aj notový zápis, video súbor, prípadne audio súbor.

8. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5273

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1018  z celkového počtu 5273 zápisov.
  • možnosť stiahnutia mxl súborov bolo pozastavené

5. 4. 2018:
Počet textov: 8309,   Počet notových zápisov: 5261
Okrem toho, že sa snažím na stránky pridávať stále nové a nové piesne, súčasne pracujem aj na ďalších zmenách a vylepšeniach.

  • Na stránky bolo opäť zaradené prehrávanie notových zápisov a k dnešnému dňu sa už dá prehrať 986 notových zápisov z celkového počtu 5261 zápisov.
  • Vedľa notového zápisu  pribudli aj ďalšie novinky. Jednak je to možnosť stiahnuť si notový zápis ako pdf súbor a ten si potom vytlačiť. Dočasne zostala informácia o možnosti stiahnuť a vytlačiť pdf súbor aj pod prehrávacou lištou notového zápisu.

  • Ďalšou, možno zaujímavou novinkou, je pridávanie videí k textom, či notovým zápisom. Zbadáte to buď tak, že sa vpravo v prílohách objaví malé náhľadové okno s videom, alebo mala ikonka kamery pri odkaze na notový zápis. Videa budú pomaly pribúdať, zatiaľ si to môžete otestovať pri piesňach skupiny Kollárovci a niektorých ďalších.

  • V poradí štvrtou novinkou je pridávanie mxl súborov, ktoré môžu byť využité na načítanie do ľubovoľného notačného programu napr. kvôli transponovaniu piesní do iných tónin. Dúfam však, že toto náhradné riešenie bude časom vyriešené v samotnom „prehrávačí“ notových zápisov. Čoskoro pribudne na stránkach aj stručná informácia (návod?) ako nato - na samotnú transpozíciu piesni - doplnené 10. 4. 2018 - zobrazovanie mxl súborov bolo zrušené.

28. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 622 textov ľudových piesní

23. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 339 textov ľudových piesní

17. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 263 textov ľudových piesní

11. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 196 textov ľudových piesní

7. 12. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 100 textov ľudových piesní

22. 2. 2001
K dnešnému dňu je na stránkach 64 textov ľudových piesní

Január 2001 - vznik stránok Pesničky pre všetkých na adrese http://pesnicky.szm.sk