Novinky na stránke:

15. 4. 2019:
Počet textov: 8794,  Počet piesni s notovým zápisom: 4509, Počet prehrávateľných notových zápisov: 5738, Počet videi: 96 Do filtra boli doplnené možnosti zobrazenia zoznamu tých piesní, ktoré majú aspoň jeden notový zápis a zobrazenie zoznamu piesní, ku ktorým sú priradené videa.

10. 2. 2019:
Počet textov: 8731,   Počet notových zápisov: 5651,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 5640,   Počet videi: 57 Boli dokončené úpravy všetkých notových zápisov - všetky sú "prehrávateľné". Firma Avid však ešte stále nepovolila plnú funkčnosť riešenia - nie je povolená transpozícia piesní.

31. 12. 2018:
Počet textov: 8674,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 4538,   Počet videi: 55 

29. 9. 2018:
Počet textov: 8593,   Počet notových zápisov: 5624,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 3040,   Počet videi: 53

2. 9. 2018:
Počet textov: 8583,   Počet notových zápisov: 5622,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 2511,   Počet videi: 33

23. 7. 2018:
Počet textov: 8514,   Počet notových zápisov: 5500,   Počet prehrávateľných notových zápisov: 1600,   Počet videi: 31

10. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5276

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1033  z celkového počtu 5276 zápisov.
  • Do zoznamu piesni pribudli ikonky, ktoré, pokiaľ sa u názvu piesne nachádzajú, naznačujú, že okrem textu piesne je k dispozícií aj notový zápis, video súbor, prípadne audio súbor.

8. 4. 2018:
Počet textov: 8407,   Počet notových zápisov: 5273

  • Počet prehrávateľných notových zápisov k dnešnému dňu je 1018  z celkového počtu 5273 zápisov.
  • možnosť stiahnutia mxl súborov bolo pozastavené

5. 4. 2018:
Počet textov: 8309,   Počet notových zápisov: 5261
Okrem toho, že sa snažím na stránky pridávať stále nové a nové piesne, súčasne pracujem aj na ďalších zmenách a vylepšeniach.

  • Na stránky bolo opäť zaradené prehrávanie notových zápisov a k dnešnému dňu sa už dá prehrať 986 notových zápisov z celkového počtu 5261 zápisov.
  • Vedľa notového zápisu  pribudli aj ďalšie novinky. Jednak je to možnosť stiahnuť si notový zápis ako pdf súbor a ten si potom vytlačiť. Dočasne zostala informácia o možnosti stiahnuť a vytlačiť pdf súbor aj pod prehrávacou lištou notového zápisu.

  • Ďalšou, možno zaujímavou novinkou, je pridávanie videí k textom, či notovým zápisom. Zbadáte to buď tak, že sa vpravo v prílohách objaví malé náhľadové okno s videom, alebo mala ikonka kamery pri odkaze na notový zápis. Videa budú pomaly pribúdať, zatiaľ si to môžete otestovať pri piesňach skupiny Kollárovci a niektorých ďalších.

  • V poradí štvrtou novinkou je pridávanie mxl súborov, ktoré môžu byť využité na načítanie do ľubovoľného notačného programu napr. kvôli transponovaniu piesní do iných tónin. Dúfam však, že toto náhradné riešenie bude časom vyriešené v samotnom „prehrávačí“ notových zápisov. Čoskoro pribudne na stránkach aj stručná informácia (návod?) ako nato - na samotnú transpozíciu piesni - doplnené 10. 4. 2018 - zobrazovanie mxl súborov bolo zrušené.