Návody

Na stránke došlo k zmenám vo vyhľadávaní piesní. Klasické vyhľadávanie bolo nahradené fulltextovým. Bolo rozšírené o FILTER PIESNÍ, v ktorom je možné zobraziť piesne aj podľa jednotlivých kategórií – napr. podľa typu piesne, podľa toho pre aký hudobný nástroj je určený notový zápis, podľa regiónu výskytu, podľa tematiky piesne.... Vo filtri je možné nastaviť aj niekoľko podmienok vyhľadávania súčasne. Pred ďalším použitím filtra je potrebné urobiť Reset filtrov. Názvy piesni sú zobrazované a zoradené podľa abecedy.
V prípade, že do vyhľadávacieho poľa zadáte názov piesne, jeho časť, alebo len jedno slovo vyskytujúce sa v piesní, sa po stlačení tlačidla Zobraziť piesne, alebo stlačení klávesy Enter zobrazí zoznam piesní, v ktorých sa slova vyskytujúce vo vyhľadávacom poli nachádzajú a ako prvá pieseň v zozname sa zobrazí pieseň, ktorá najviac zodpovedá výberu.
Do vyhľadávacieho poľa je možné zadávať slová aj bez diakritiky a čiarok.