Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž deti a mládeže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne, ktorej zakladateľmi sú Peter Štilicha a Peter Dvorský. V roku 2023 to bol už 31. ročník. Viac informácií o histórií i súčasnosti súťaže nájdete na: http://slavikslovenska.org

V I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
V II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
V III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne, pričom jednu z piesni bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu.  
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka vydaného pre aktuálny rok a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy. Tóniny, v ktorých sú piesne uvedené v Spevníčku, nie sú záväzné, možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich. Doporučuje sa vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka vydaného pre aktuálny rok.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť