Copyright

Všetky piesne, vrátane autorských piesní, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú môžete pre vlastnú potrebu tlačiť bez ďalšieho povolenia autorov. Iné spôsoby využitia všetkých súborov nachádzajúcich sa na týchto stránkach si vyžadujú súhlas autorov, alebo autora stránok v písomnej forme. Medzi takéto "iné spôsoby využitia", ku ktorým je potrebný písomný súhlas autorov patria napríklad (ale nielen):

* publikovanie na iných stránkach, či využívanie v aplikáciach a programoch bez výslovného súhlasu autora stránok

* publikovanie na CD ROMoch, či už samostatne, či spoločne s inými autorskými dielami

* "pribaľovanie" k iným produktom, aj keby tieto boli poskytované zdarma (napríklad v rámci reklamnej kampane a pod.)

* knižné publikovanie, či už samostatne, v rámci zborníkov, v časopisoch, alebo ďalších formách súhrnných publikácií

Všetky informácie zverejnené na tomto webe sú mojím vlastníctvom alebo vlastníctvom iných autorov. Pokiaľ nie je určené inak, všetky materiály na tomto webe sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie. Publikovanie informácií bez súhlasu je možné len za účelom propagácie stránok (Tlačové správy a pod.).


Podmienky použitia
Prístupom a používaním webových stránok Pesničky pre všetkých, vrátane ich prehliadania, používania informácií v nich obsiahnutých, sťahovania materiálov, grafických a iných prvkov z týchto webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami použitia:
* autor stránok Pesničky pre všetkých si vyhradzuje právo meniť, aktualizovať, pridávať alebo odoberať akékoľvek informácie na týchto stránkach,
* autor stránok Pesničky pre všetkých nie je zodpovedný za priame, nepriame, alebo akékoľvek iné škody vyplývajúce z používania týchto stránok, alebo iných stránok, na ktoré sa odkazuje,
* autor stránok Pesničky pre všetkých nemá na texty a melódie ľudových piesni žiadne autorské práva, na akékoľvek iné dáta, informácie, dokumenty a pod. obsiahnuté na tomto webe sa však vzťahujú autorské práva,
* užívateľ berie na vedomie, že stránky ako celok ako aj ich jednotlivé súčasti sú predmetom ochrany autorskými a príbuznými právami a inými právami duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených autorov. Užívateľ nesmie upravovať, publikovať, rozširovať, spracovať, prekladať, ani iným komerčným spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť webu pridanú autorom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Užívateľ - fyzická osoba smie kopírovať predmety ochrany v zmysle tohto článku iba pre svoju vlastnú osobnú potrebu a v súlade so zákonom. Tiež nie je povolené publikovať informácie a grafický materiál na iných www stránkach (osobných alebo komerčných) bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Ochrana súkromia
Všetky informácie na týchto stránkach sú dostupné bez toho, aby ste nám museli o sebe poskytovať akékoľvek informácie. Určité osobné údaje (meno, kontaktné údaje) sú vyžadované iba v prípade vyplnenia kontaktného formuláru. Takto získané údaje slúžia výhradne na sprostredkovanie komunikácie s autorom stránok a nie sú poskytované tretím stranám.

Naposledy aktualizované 5. 4. 2018

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť