Pri vyhľadávaní piesní môžete využiť vyhľadávacie pole, alebo Filtráciu piesni, v ktorom môžete zúžiť okruh hľadania. Pieseň môžete vyhľadať zadaním ktoréhokoľvek slova, ktoré sa vyskytuje v jej názve, či v samotnom texte piesne. Najskôr sa Vám zobrazí text a vpravo vedľa textu zoznam kategórií, do ktorých je pieseň zaradená. Pokiaľ sú k textu k dispozícií aj notové zápisy, odkazy na ne nájdete vpravo, pod nadpisom NOTY/PRÍLOHY vedľa ikony dvoch nôt a textom, ktorý zodpovedá nástroju, pre ktorý sú notové zápisy určené. Tie sa potom zobrazia buď vo formáte *.pdf, ktorý si môžete priamo vytlačiť, alebo vo formáte *.sib, ktorý sa dá prehrať a pod ním je odkaz na pdf súbor, odkiaľ si ho môžete stiahnuť či vytlačiť.

Opäť bolo na stránkach spustené prehrávanie notových zápisov. Zatiaľ je do tejto podoby upravených 4201 piesní. (Plánujem ich dopĺňať podľa  abecedy, pokračujúc písmenom "P", potom novo vkladané piesne, najobľúbenejšie piesne,...). Prosím o trpezlivosť, pretože je nutné manuálne upraviť celkovo 5620 súborov a firma Avid túto funkciu zatiaľ uvoľnila iba vo verzii pre testovacie účely..
Firma Avid však ešte stále nepovolila plnú funkčnosť riešenia - nie je povolená transpozícia piesní (plánuje ju v rozmedzí +- 3 poltóny) ani tlač pdf súborov. 

>