Prečo ty, krásna Anička, smutne hlavu kloníš - pre heligónku - f


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.