A muoj oťec taký chytrý

Z Brezovice

1.
A muoj otec taký chytrý,
posadil ma medzi letry,
medzi letry, medzi ščebľe,
tu mi ty seď, malý ďebľe.