Za našima humny zetali marhulu

Trenčianska, dievčenská

1.
Za našima humny zetali marhulu,
[:prečo ma, šuhajko, za teba nedaju?:]

2.
A jak ma, šuhajko, za teba nedajú,
[:budem sa ich pýtať komu ma chovajú.:]

3.
Tebe chudobnému, lebo bohatému,
[:lebo volakomu, tomu ledakomu.:]

4.
Rodičové moji, robte si, čo chcete,
[:za toho nepójdem, za koho vy chcete.:]

5.
Lež pojdem za toho, za koho sama scem,
[:čo ma bude bíjat dvacat rázy za den.:]

6.
Ve dne ma vybije, v noci ma obejme,
[:všetky ty bolesti ode mna odejme.:]

7.
Ledakto premárni, potom ženu bije,
[:od roka, do roka chleba pri nom nie je.:]