Vypil, vypil

1.
Vypil, vypil, čo len nastváral.
Bodaj ho, bodaj ho Pán Boh skáral.