Abože mi hrajte

1.
Abože mi hrajte,
abo mi spievajte,
ej, abože mi v čiernej zemi
jamôčku kopajte.

2.
Hrajteže mi, hrajte,
hrajteže mi clivo:
ej, azda si ja ešte uhnem
klobúčik nakrivo.

3.
Zaspievajte takú,
čo mi srdce stisne:
ej, azda mi v temnej duši
ešte raz zablysne.