Vsendy šňyga nasulo

goralská z Hladovky a Suchej Hory

1.
Vsendy šňyga nasulo, nasulo, a šňyg taki bjyľučki,
coby cysto dokola, coby cysto dokola mjal Jezusek maľučki.

2.
Vjater zadul, zasuva, zasuva, syčke drozki hodňicki,
ino jednom zostavjyl, ino jednom zostavjyl, do Jezusa kapľicki.

3.
A z potokof haň v doľe, haň v doľe, glos še zerval serdecny,
ošpjyvalo še syčko, ošpjyvalo še syčko, hvala či Boze vjecny.

4.
Ľecom notki zločiste, zločiste, ľecom kazdom doľinom,
podňyš se roncke džečino, podňyš se roncke džečino, zegnaj goraľof milo.

 

o - čítaj medzi "o" a "u"