Vy stromečky okolo Rajčanky

1.
[:Vy stromečky okolo Rajčanky, vy ste tomu príčina.:]
[:Že môj milý každučku nedeľu, na Rajčanku chodí za inou.:]

2.
[:Šla som tadiaľ iba jediný raz, môj milý tam s inou stál.:]
[:Sklopila som svoje modré oči, šla som svojou cestou v diaľ a v diaľ.:]

3.
[:V duchu som si iba pomyslela, zbohom buď a užívaj.:]
[:Keď sa ešte na Rajčanku vrátiš, dozadu sa iba podívaj.:]

4.
[:Neuvidíš svojej milej viacej, tú už kryje čierna zem.:]
[:Tam, kde vietor prežalostne fúka, tam ja deva opustená som.:]