A z hory, z hory

1.
A z hory, z hory idut mazury,
[:staň, staň jeďinačko, daj, daj mi serdečko, daj koňam vody.:]

2.
Ja nemožu vstať, koňam vody dať,
[:maty zakazala, žebym v noči nevstavala koňi napajať.:]

3.
Maty šja neboj, na koňa šidaj,
[:pijdeš v čudži kraji, tam suť krasny običaji, maľovanyj kraj.:]

4.
Pres dvir jichaľi, ľude plakaľi,
[:što to za jeďina, što to za ďifčina ide s panami.:]

5.
Všytko je moje, što je na voži,
[:ostal mij vinočok, i okruhlyj perstinočok mami na stoľi.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť