A z hory, z hory

1.
A z hory, z hory idut mazury,
[:staň, staň jeďinačko, daj, daj mi serdečko, daj koňam vody.:]

2.
Ja nemožu vstať, koňam vody dať,
[:maty zakazala, žebym v noči nevstavala koňi napajať.:]

3.
Maty šja neboj, na koňa šidaj,
[:pijdeš v čudži kraji, tam suť krasny običaji, maľovanyj kraj.:]

4.
Pres dvir jichaľi, ľude plakaľi,
[:što to za jeďina, što to za ďifčina ide s panami.:]

5.
Všytko je moje, što je na voži,
[:ostal mij vinočok, i okruhlyj perstinočok mami na stoľi.:]