Zpyšněla jsi, má zlatá panenko

Bechyňská

1.
VZpyšněla jsi, má zlatá panenko,
zpyšnéla jsi nade mnou.
[:Tvoje šaty drahé, zlatem vyšívané,
jak voni tě, má zlatá panenko, jak voni tě podvedou.:]

2.
Ty si myslíš, má zlatá panenko,
ty si myslíš všelijak.
[:Dostanu-li já to, co nestojí za to,
že ty se mně, že ty se mně budeš smát.:]

3.
Tvůj smích však bude velmi truchlivý,
budou ti slze kapat.
[:Slzičky kapati, ty budeš plakati,
že mně musíš, že mně musíš zanechat.:]

4.
Hory, doly, zelení hájové,
politujte srdce mé.
[:Že se musím trápit, neustále soužit,
to, má milá, to, má milá, pro tebe.:]