Vypriahajte chlapci kone

1.
Vypriahajte chlapci kone a ligajte spočívať,
[:a ja pujdu v sad zelený, sagerlíčenku kopať.:]

2.
Kopal, kopal, kerlíčenku u zeleného sadu,
[:či nepríde dievčivenka jutre ráno pre vodu.:]

3.
Prišla, prišla dievčivenka včasne z rána vodu brať,
[:a zazrel ju Kazačenko, vedie koňa napájať.:]

4.
Prosil, prosil vederečko, ona jenu podala,
[:dal jej z ručky zlatý prsteň, ona jemu nevzala.:]