A ty pansky koně

Z Práchenska

1.
A ty pansky koně mají hezky stroje,
[:mají pořádny pacholky,
dobře dbají o ně.:]

2.
A ty pansky koně mají málo trávy,
[:mají lenivý děvečky,
nechtí chodit na ni.:]