Vyletěli dva holoubci

Z Nedvědic

1.
Vyletěli dva holoubci,
sedli jsou si na zvonici.

2.
A tam tak krásně houkali,
jakoby zvony zvonily.

3.
A tam tak krásně houkali,
až mou milou vyvolali.

4.
Má milá uslyšela,
vyšla na prah, zaplakala.

5.
Nenaříkej, moje milá,
dyť musíš být moje žena.

6.
Nemůžu být tvoje žena,
tys bohatý, já jsem chudá.

7.
Chudoba své cti netratí,
tvá láska mi to oplatí.