Voral jsem měkotu

Z Rychmburka

1.
Voral jsem měkotu,
od plotu ke plotu,
vyvoral jsem děvče,
vyvoral jsem děvče,
v červeném fěrtochu.

2.
V červeném fěrtochu
a bílém kanduši,
šak ti to má milá,
Andulko rozmilá,
šak ti to nesluší.