Vesele zpívejte, kohouti

Z Prácheňska

1.
Vesele zpívejte,
kohouti,
ať se mé srdéčko
nermoutí.

2.
Zpívejte, kohouti,
už je den,
zapřáhnem koníčky,
pojedem.