A pred našim zahrádečka

Z Moravských Kopanic

1.
A pred našim zahrádečka trním plecená
na něj roste rozmarýnek biely vršek má,
háj, háj, rozmarýn, a já o něm dobre vím,
hdo mňa něsce milovaci, já mu vypovím.

2.
Miloval mňa švarný šohaj, hezkú dzievčinu,
zaněchal mňa milý bože, skrdze příčinu,
háj, háj, keď něsceš, hladaj si ju, hdze ju vieš,
prídze inší, stokrát milší, banovac budzeš.