Zvečera při měsíčku

1.
Zvečera při měsíčku,
žalo děvče travičku,
[:slavíček jim přitom zpíval
píseň o myslivečku.:]

2.
Myslivečku můj milý,
v kamizolce zelený,
[:přijď mi uvít do mých vlasů
věnec rozmarýnový.:]

3.
Ten měsíček rozmilý,
jen ten o tom dobře ví,
[:jak myslivec s Anduličkou
v lesíčku se líbali.:]

4.
Ptala se mě matička,
proč mě bolí hlavička,
[:neptej se drahá máti,
mám ráda myslivečka.:]

5.
Kdo chce v lese trávu žít,
ten se musí dovolit,
[:víš, že každý mysliveček
své si musí uhájit.:]