A vy, kočiše

1.
A vy, kočiše, kone richtujte,
kone richtovali, biče šmarovali,
Haničku brali.

2.
A keď už išli cez šíre pole,
obzri sa Haničko, sivá holubičko,
či všetko tvoje!

3.
Ej, všetko, všetko, všetkoje moje,
len som si zabudla venček aj prstenček
doma na stole.

4.
Šiel by milý poň, prudký mu je kôň,
šiel by cez lavičku, zlámal by nožičku,
nedošiel by poň.