Vyleteli jarabice z doliny

1.
Vyleteli jarabice z doliny,
keby mohol, letel by som za nimi.
[:Letel by som k mojej milej,
veď som nebol dávno u nej,
ako kvitli maliny.:]

2.
Hora, hora, čo si taká vysoká,
blúdim po nej, nemôžem nájsť chodníka.
[:Zájdem si ja ku potôčku,
nájdem si tam frajerôčku,
prenocujem do rána.:]

3.
Kamaráti, kde ste sa mi podeli,
čo sme spolu po tých horách chodili.
[:Či sa ešte stretnem s vami,
na lučinách, pod grúňami,
na postriežke jeleňa.:]

4.
Mladosť moja, kde si sa mi podela,
tam v tých horách, na tých grúňoch ostala,
[:keď sa pozriem na tie stráne,
do srdca mi bôľ zaľahne,
zrak môj slzy zakalia.:]

5.
Roky plynú, čas sa míňa bolestne,
viac neuvidím naše hory prekrásne,
[:spomienka ma v srdci hreje,
bôlne šepcú pery moje,
nebudem viac už s vami.:]

6.
Kamaráti, hory naše pozdravte,
v srdci obraz môj si v svojom nechajte
[:a v spomienkach večerami,
budem navždy spolu s vami,
prežívať chvíľe krásne.:]

7.
Prešlo jaro, v hore kuká kukučka,
veru nedožijem sa už do rôčka,
[:kamaráti nemeškajte,
rozlúčiť sa ponáhľajte,
odchádzam od vás navždy.:]

8.
Drahí moji, slzy žiaľu neroňte,
radšej našu milú pieseň spievajte,
[:nech sa lúčim piesňou s vami
a najkrajšími spomienkami,
čo vám v srdci ostali.:]