A ponižej roli listek javorovi

1.
A ponižej roli listek javorovi,
starhni ho dzifčatko a daj šuhajovi.

2.
Naco biš tarhala, naco biš hubila,
nit teho šuhaja, co biš ho ľubila.

3.
Nit teho šuhaja, ani še ňenajdze,
že bi dzifče ľubil, po tej vernej pravdze.

4.
Bože muj, na švece, čom me nikdo ňechce,
prejdzem sadi, dvori, žadna neotvori.