Zrálo jabko

1.
Zrálo jabko, zrálo, až dozrálo spadlo,
[:že moje srdénko do žalosti spadlo.:]

2.
Ne tak do žalosti, do velkého hoře,
[:že moje srdénko nožem krájat može.:]

3.
Ne tak nožem krájat, jako pilú řezat,
[:dyž tebe nemožu, můj synečku, dostat.:]