A ty, dievča, čo ty to

1.
A ty, dievča, čo ty to?
Máš ty líčko rozbitô! Štydyridydom.
To mi chlapci rozbili,
keď ma veľmi ľúbili, štydyridydom.

2.
A ty, dievča, nies` moje,
prehodím ťa cez oje, štydyridydom,
cez oječko, cez osi,
hopsa, dievča, moje si, štydyridydom.