A já pořád, kdo to je

Česká z Bydžovska

1.
A já pořád kdo to je, kdo to je, že nám nedá pokoje.
A já pořád kdo to tluče a on bednář na obruče.
A já pořád kdo to je, kdo to je, že nám nedá pokoje.
Bednář sudy dodělává, při tom velké rány dává.
A já pořád kdo to je, kdo to je, že nám nedá pokoje.