Ach, žalude, žalude

Česká ľudová pieseň z Budějovicka

1.
Ach, žalude, žalude
jak jsi těžkej na dube,
pod tebou se celičkej dub k zemi ohýbá.

2.
Vždycky jsi mně sliboval,
za humny´s k nám chodíval,
dokud jsi mě, můj holečku, ještě miloval.

3.
Sliboval´s mi, jak sluší,
zaklínal se´s na duši,
že se naše věrná láska nikdy nezruší.

4.
Už je láska zrušená,
už je všecka zkažená:
do vodičky do hluboký je uvržená.