Za stodolu rošľi bodľaki - badiľe

1.
[:Za stodolu rošľi bodľaki - badiľe,:]
prihnal še muj mili na šlepej kobiľe.

2.
[:Už še mi načisto paňenstvo zbridzilo,:]
vidavala bim še, kebi še trafilo.

3.
[:Ti mišľiš, Haňičko, že to z chlopom dobre?:]
Za ňim treba robic, až še skura podre!

4.
[:Co vi cetko naša, co to hutorice?:]
Šak sce chlopa maľi, calu skuru mace!