A tam dolu pri potôčku

1.
A tam dolu pri potôčku,
píska milý na lístočku.
Ramo-ramo-ramody, heja-hoja-hoj,
ramody do vody, bože môj.

2.
Ako píska, tak aj volá,
poď sem milá duša moja.
Ramo-ramo-ramody, heja-hoja-hoj,
ramody do vody, bože môj.

3.
Ako by ja k tebe išla,
tys´ povedal, že som pyšná.
Ramo-ramo-ramody, heja-hoja-hoj,
ramody do vody, bože môj.

4.
Nie som pyšná, len sa hnevám,
žiadnej lásky k tebe nemám.
Ramo-ramo-ramody, heja-hoja-hoj,
ramody do vody, bože môj.