Za potoćkom

Orlov
Zapísal: Radovan Šašala

1.
Za potoćkom, za potoćkom, v toj doľiňe,
ćornyj havran, ćornyj, ćornyj havran, ćornyj,
vodu pije, vodu pije.

2.
Pije vin jej, pije vin jej, v velikym źaľu,
źe mať źenu, źe mať, źe mať źenu, źe mať,
v ćudźim kraju, v ćudźim kraju.