Vrť sa dívča, vrť sa

1.
Vrť sa dívča, vrť sa,
ja sa budu dívať.
[:Bude li to pjekné,
budú k vám chodívať.:]

2.
Ja sem sa vrtěla,
ty sas´ na mňa díval.
[:Aj to bylo pjekné,
tys k nám nechodíval.:]