Veselá som dievka veselej matere

1.
Veselá som dievka, veselej matere,
[:mám ja frajeríka, toho maľovníka.:]

2.
Maľovník, maĺovník, vymaľuj ma ešte,
[:keď ma vymaľuješ, potom si ma vezmeš.:]

3.
Maľoval maľovník, dievča pekne stálo,
[:keď ho vymaľoval, potom ho bozkalo.:]