A v tej našej záhradôčky pekné slnko svieti

1.
[:A v tej našej záhradôčky pekné slnko svieti,:]
[:zasiala si Andulienka, zasiala si Andulienka
pod oblokmi kvety.:]

2.
[:Keď zasiala zaorala, siala do večera,:]
[:keď sa v noci prebudila, keď sa v noci prebudila
horko zaplakala.:]