Vylepila baba, vylepila baba plagát na ulicu

1.
Vylepila baba, vylepila baba plagát na ulicu,
kto jej dcéru vezne, kto jej dcéru vezne,
dá mu jalovicu.
Rozmajria, aj lália, na bielo rozkvitala,
hej, naša Anča mladá, len za Jana rada by sa vydávala.

2.
Dá mu jalovicu, dá mu jalovicu aj slepého koňa,
aby neostala, aby neostala stará dievka doma.
Rozmarija, aj lália, na bielo rozkvitala,
hej, naša Anča mladá, len za Jana rada by sa vydávala.