Aká som bola červená, pokiaľ som sa s milým neznala

1.
Aká som bola červená, pokiaľ som sa s milým neznala,
[:a keď som sa s milým rozprávati začala,
moja červená tvár skapala.:]

2.
Skapala mi ona do vody, škoda mojej mladej slobody,
[:že som si ju ja tak mladučkú zmarhala,
aj to pre jedného beťára.:]