A já su synek z Polánky

Moravská z Valašska, milostná, polka, pochodovo

1.
[:A já su synek z Polanky,:]
[:a já si hledám galanky.:]

2.
[:A já su dcerka z Lidečka,:]
[:a já si hledám synečka.:]

3.
[:Vem si ňa, Juro, za ženu, :]
[:budeš mět dobrú gazděnu.:]

4.
[:Ty budeš orať a já síť,:]
[:budem se spolem dobře míť.:]

5.
[:Za stodolenku za našu,:]
[:tam by svědčalo salašu.:]

6.
[:Aj, na tem našem salaši,:]
[:pasú tam ovce valaši.:]

7.
[:Ten gdo tam bude bačovat,:]
[:nesmí děvčátka milovat.:]

8.
[:A já by sem tam bačoval,:]
[:hezké děvčátko miloval.:]

9.
[:Za stodolenků za její,:]
[:tam by svědčalo palérni.:]

10.
[:A já by sem tam pálíval,:]
[:hezká děvčátka lúdíval.:]