A keď si ja pomyslím

1.
A keď si ja pomyslím,
aj zaplakať misím,
[:že sa po tom svete
ponevierať misím.:]

2.
Čím budem, tým budem,
len dobrý nebudem.
[:Na dubovom stole
mäso sekať budem.:]