Vychodí suniečko spoza našej skauy

1.
Vychodí suniečko spoza našej skauy,
[:nepovedaj dievča, že sme vedno spali.:]

2.
Budem pri tebe spať do rána, ránička,
[:kým ranná zornička vynde spod Tresnička.:]

3.
Dievčatko, maluo si, potvora švárnô si,
[:koby ja ťa dostau, veru by ťa bozkau.:]