A zvoľa mi, zvoľa

1.
A zvoľa mi, zvoľa, pri maceri mojej.
[:Či mi taka bude, či mi taka bude,
beťaru pri tvojej, beťaru pri tvojej.:]

2.
Pri mojej materi taka zvoľa byva,
[:keď hudaci hrali, keď hudaci hrali
perša ja tam byva, perša ja tam byva.:]

3.
Perša ja tam byva, perša tancovava,
[:v samym peršym tancu, v samym peršym tancu
frajira ja mava, frajira ja mava.:]

4.
Raz sobi zašpivam, dva raz sobi dupnu
[:a treti raz sobi, a treti raz sobi na frajira žmurknu,
na frajira žmurknu.:]