Ach, milý môj, milý

1.
Ach, milý môj, milý, zelená ratolesť
[:ach, milý môj, milý, zelená ratolesť,
pre tvé čierne oči nemôžem sa najesť.:]

2.
Nemôžem sa najesť, ani vody napiť,
[:nemôžem sa najesť, ani vody napiť,
príď ma, môj milý dnes večer navštíviť.:]

3.
Príďže ma, príďže ma, aspoň na chvíľôčku,
[:príďže ma, príďže ma, aspoň na chvíľôčku,
aspoň na oblôčik položiť ručičku.:]