A v tej našej krčmôčke

1.
A v tej našej krčmôčke, horí oheň v lampôčke.
Šej-háj, ako zle horí, azda je krčmár chorý,
azda je krčmárôčka, tá moja frajerôčka.

2.
A v tej našej krčmôčke, lajú chlapci krčmárke.
Šej-háj, planô nam dala, azda nás nepoznala,
keď do vínka dobrieho, vodičky nám naliala.