A z huri, z huri

1.
A z huri, z huri,
idu mazuri,
[:Staň, staň jeďinočko,
daj daj mi srdečko,
daj koňam vodi.:]

2.
Ja ňemožu vstať,
koňam vodi dať,
[:matir zakazala,
žebi v noči ňestavala
koňa nachovať.:]

3.
Mamki sa ňebuj,
na koňa sidaj,
[:pujdem v cudzi kraji,
tam su krasni običaji,
maľovani dvur.:]

4.
Pres dvur jechali,
ľude plakali,
[:čo to za jedina,
čo to za ďiefčina
iďe s pannami.:]

5.
Všetko je moje,
čo je na voze,
[:ostaň mi vinočok,
i okruhli prsťenočok
mami na stole.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť