A z huri, z huri

1.
A z huri, z huri,
idu mazuri,
[:Staň, staň jeďinočko,
daj daj mi srdečko,
daj koňam vodi.:]

2.
Ja ňemožu vstať,
koňam vodi dať,
[:matir zakazala,
žebi v noči ňestavala
koňa nachovať.:]

3.
Mamki sa ňebuj,
na koňa sidaj,
[:pujdem v cudzi kraji,
tam su krasni običaji,
maľovani dvur.:]

4.
Pres dvur jechali,
ľude plakali,
[:čo to za jedina,
čo to za ďiefčina
iďe s pannami.:]

5.
Všetko je moje,
čo je na voze,
[:ostaň mi vinočok,
i okruhli prsťenočok
mami na stole.:]