Veje vietor cez dolinu

1.
[:Veje vietor cez dolinu,
milá poviem ti novinu.:]
[:De sa ľudia zhovárajú,
šade nás len ovrávajú.:]

2.
[:Keby nás len ovrávali,
len by sa nám zobrať dali.:]
[:Ale svet je kadejaký,
robí posmech naďaleký.:]