A na hvare ohen horí

1.
A na hvare ohen horí, sviačí sä,
mojä milá sama doma, bojí sä.
[:Neboj sä ti, šeja hoj, milá mojä zvešera,
prídem k tebe, prenocujem do rána.:]

2.
Priprav mi ti, mojä milá, poščialku
a do daru vyšívanú košielku.
[:Koj sä hvare, šejahoj, z jari zazelenéje,
pajdeš so mno, z bialo pártó na hlave.:]